Børs og finans

111.000 arbeidsledige i Norge

Ferske tall fra SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) er her.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
21. mars 2018 - 08.00

Justert for sesongvariasjoner var det 111.000 arbeidsløse i januar, viser SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU). 

Det utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken.

DNB Markets ventet uendret ledighet på 4,1 prosent, mens konsensus ventet 4,0 prosent.

Den sesongjusterte arbeidsledigheten hadde en økning på 1000 personer fra oktober (gjennomsnitt september-november) til januar (gjennomsnitt desember-februar), dette er klart innenfor feilmarginen i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), heter det fra SSB.

Arbeidsløsprosenten var den samme i de to periodene: 4,0 prosent.

Tallet på registrerte arbeidsløse og ordinære tiltaksdeltakere hos NAV gikk ned med 4.000 personer fra oktober (gjennomsnitt september-november) til januar (gjennomsnitt desember-februar).