Børs og finans

ABG Sundal Collier gir 5 mill. til «Kvinner i Finans»

ABG Sundal Collier lanserer stiftelse for «Kvinner i Finans» - og bidrar med 5 millioner kroner.

Knut Brundtland - Foto: Finansavisen

Knut Brundtland - Foto: Finansavisen

Artikkel av:  Redaksjonen
8. mars 2018 - 15.23

ABG Sundal Collier fokuserer nå sin nordiske CSR satsning gjennom en egen stiftelse som skal bidra til å øke andelen og bedre tilrettelegge for kvinner innen finansnæringen, fremgår det av  en pressemelding fra meglerhuset.

Stiftelsen «ABG Sundal Collier - For kvinner i finans, får en kapital på 5 millioner ABG SC aksjer, hvorav halvparten doneres av selskapet. De øvrige aksjene er donert av nåværende og tidligere partnere.

- Finansbransjen har som andre kompetansedrevne bransjer i den senere tid vært bekymret over den ujevne kjønnsfordelingen. Lite har skjedd i de siste tiår, og vi bekymrer oss over at halvparten av talentpoolen som uteksamineres fra våre toppinstitusjoner er så klart underrepresentert i finans. Vi ønsker å tilrettelegge for at kvinnelig talent i høyere grad enn i dag velger finans som sin karrierevei, sier administrerende direktør i ABG SC Knut Brundtland i pressemeldingen.

Han legger til at de lenge har sett etter den beste måten å bidra til aktivt å gjøre noe med denne problemstillingen, og ser nå at de gjennom opprettelsen av en slik stiftelse kan bidra langsiktig på et troverdig nivå som monner.

Stiftelsens formål er ifølge meglerhuset å yte økonomisk støtte til ethvert prosjekt eller tiltak som Stiftelsens styre mener kan være med å fremme og opprettholde likestilling for kvinner innen finanssektoren i Skandinavia.

Grunnkapitalen vil gi utbytter som skal anvendes til formålet, heter det.

Om Stiftelsen «For kvinner i Finans»

Stiftelsen er en ideell stiftelse som har som mål å øke andelen og bedre tilrettelegge for kvinner innen finansnæringen i Skandinavia.

Kapitalen består av 5 millioner ABG Sundal Collier-aksjer, hvorav 2,5 millioner aksjer er donert av selskapet.  Jan Petter Collier Knut Brundtland, Judy Bollinger og Arild vil donere 1,3 millioner aksjer til stiftelsen. K

Kapitalen vil gi årlige utbytter som skal anvendes til formålet.

Styret i Stiftelsen består av:
- Judy Bolliger, Leder
- Jan Petter Collier
- Eirin Mårvik    

Les også mer om initiativet i ukens Kapital