Børs og finans

Easybank varsler emisjon

Erik Must spytter inn.

Erik Must. Foto: Iván Kverme/FA

Erik Must. Foto: Iván Kverme/FA

Artikkel av: Odd Steinar Parr
6. mars 2018 - 09.17

Styret i Easybank har vedtatt å benytte sin fullmakt fra den ekstraordinære generalforsamlingen i fjor høst til å gjennomføre en mulig rettet emisjon på 50-100 millioner kroner, går det frem av en melding sendt til Oslo Børs tirsdag.

ABG Sundal Collier og SpareBank 1 Markets er hyret inn som tilretteleggere.

Emisjonsbeløpet vil bli benyttet til å styrke kapitalen i banken og sikre videre utlånsvekst.

Bøkene ble åpnet klokken 09:00, og vil stenge fredag 9. mars klokken 14.00. Banken kan når som helst beslutte å stenge eller forlenge perioden etter eget skjønn og av enhver grunn, uten ytterligere varsel.

Banken og tilretteleggerne har mottatt indikasjoner på bestillinger fra bankens største aksjonærer som overstiger 50 millioner kroner.

Emisjonen vil være rettet mot bankens aksjonærer, bankens ansatte, samt potensielle nye investorer, og styret vil vurdere en påfølgende reparasjonsemisjon mot aksjonærer som ikke deltar.

De største aksjonærene i Easybank er Skagerrak Sparebank (8,64 prosent), Erik Musts Fondsavanse (7,53 prosent), Alfred Berg Norge (6,37 prosent) og Svein Lindbak-selskapet Ladegaard (5,37 prosent).

Les mer her.