Børs og finans

Element gjennomfører kjøp

Element gjennomfører kjøp i Ambershaw Metallics.

Element-sjef Cecilie Grue. Foto: CF Wesenberg

Element-sjef Cecilie Grue. Foto: CF Wesenberg

Artikkel av: Martine Holøien
7. mars 2018 - 16.43

Element har oppfylt kravet om finansiering av de første to transjene av finansieringsavtalen med Ambershaw Metallics (AMI) og Legacy Hill Rescources (LHR), ifølge en melding onsdag.

Element holder 21,3 prosent av de utestående aksjene i AMI og vil ved konvertering av alle konvertible obligasjoner som avtalt holde 26,7 prosent av de utestående aksjene i AMI, opplyses det.

Som planlagt har partene formalisert og blitt enige om en langsiktig strategiplan for AMI og budsjettet for inneværende år.

AMI er også i prosessen med å tilsette en ny uavhengig og permanent finansdirektør, ifølge meldingen.

På den operasjonelle siden er AMI i prosessen med å innhente nødvendige tillatelser, og tar sikte på å starte prøveproduksjon av pellet feed grad-konsentrat ved mottakelse av den første fremskutte letelisensen som pr nå er planlagt for tredje kvartal 2018, og prøveproduksjon vil begynne etter dette, opplyses det.

LHR og Element har blitt enige om å ta sikte på notering av AMI i 2019, og partene tildeler allerede nå ressurser til forberedelse av noteringen.