Børs og finans

Får ikke betalt for økt risiko

Kvinner slår menn på børsen

Kvinner oppnår høyere avkastning enn menn i aksjemarkedet, ifølge Nordnet. 

Oslo Børs - Foto: Finansavisen

Oslo Børs - Foto: Finansavisen

Artikkel av: John Inge Seljehaug
8. mars 2018 - 07.12

Kvinner oppnår høyere avkastning enn menn i aksjemarkedet, siden de ikke forsøker å time markedet og søker trygghet. Det viser tall fra nettmegleren Nordnet på kvinnedagen torsdag.

I anledning kvinnedagen har Nordnet analysert selskapets 70.000 kunder i Norge. Funnene viser:

  •  Veksten er størst blant kvinnelige fonds- og aksjesparere – men det er færre kvinner enn menn som sparer.
  •  Kvinner og menn har en svært lik fondsportefølje, men aksjeporteføljene er veldig forskjellige.
  •  Kvinner handler sjeldnere fond og aksjer enn menn.
  •  De siste 14 månedene (1.1.17-1.3.18) har kvinnelige sparere oppnådd en avkastning på 25 prosent på sin aksje- og fondsportefølje, mens menn har fått 18 prosent. Til sammenligning har Oslo Børs gitt 18 prosent.

Menn jakter gårsdagens vinnere

- Jeg hadde forventet at kvinner oppnår bedre avkastning i fallende markeder, siden de jevnt over tar lavere risiko. Men jeg hadde trodd at menn slo kvinner i et oppgangsmarked, siden menn burde få betalt for den økte risikoen. Våre tall tyder imidlertid på at dette ikke er tilfelle, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet. 

Han forteller at mange menn forsøker å jakte gårsdagens vinnere og å time markedet. Det gjør sjelden kvinner som i stedet har en tendens til å putte fondene i en skuff og glemme dem. 

- All forskning viser at de færreste klarer å kjøpe på bunn og selge på topp, og at langsiktig månedlig sparing gir best langsiktig avkastning, forteller Sættem.

Kvinner sparer mindre

Kvinner sparer imidlertid mindre. Dermed kommer menn best ut totalt sett, skriver Nordnet. 

3 av 10 kvinner har penger plassert i aksjefond, mens tallet er 4 av 10 blant menn, viser tall fra Fondsundersøkelsen til Verdipapirfondenes Forening fra 2017.

Spareøkonomen kommer med en oppfordring til kvinner på kvinnedagen:

- Det er flott at kvinner er smartere sparere enn menn. Det som gjenstår er å få flere kvinner til å begynne å spare – da kan kjønnsforskjellene utjevnes enda mer. Begynn i det små. Sett av noen hundrelapper i fast månedlig sparing i aksjefond, og øk beløpet etter hvert, avslutter han.