Børs og finans

To kjøpsanbefalinger - én salgsanbefaling

Foto: Welcomia / Shutterstock / NTB/Scanpix.

Foto: Welcomia / Shutterstock / NTB/Scanpix.

Artikkel av: Stian Jacobsen
6. mars 2018 - 15.00

I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Funcom og BW LPG mens Yara får en salgsanbefaling.

- Funcom ligger i en tilnærmet horisontal trendtrendkanalen og videre utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved 15,60 kroner. Videre oppgang indikeres, og om kursen bryter opp gjennom trendtaket ved 16,47 kroner vil det styrke aksjen ytterligere. Tidligere har volumet vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker aksjen og øker muligheten for et brudd opp. I tillegg er volumbalansen positiv, noe som styrker aksjen ytterligere på kort. Funcom framstår derfor positiv basert på teknisk analyse. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.

- BW LPG ligger i en stigende trendkanal, og videre oppgang innenfor denne indikeres. Det positive trendbildet forsterkes av positiv volumbalanse, det vil si høyere volum på dager med kursoppgang enn på dager med kursnedgang. Dette viser at flere investorer er villige til å betale en stadig høyere kurs for å få kjøpt aksjer i selskapet. Aksjen tester nå motstanden ved 36,30 kroner. Dette kan gi en kortsiktig reaksjon ned, mens brudd over dette nivået vil indikere videre positiv utvikling. Neste motstandsnivå ligger rundt 41,40 kroner, mens det ved reaksjoner ned er støtte ved 30 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.

- Yara International har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Bruddet indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller overgang til en mer horisontal utvikling. Aksjen ga salgssignal fra en dobbel-topp-formasjon ved bruddet ned gjennom støtten ved 356 kroner, og videre nedgang til 322 kroner eller lavere signaliseres. I tillegg har kursen brutt det tidligere støtten ved 345 kroner. Negativ volumbalanse, det vil si at det er høyere omsetning i aksjen på dager med kursnedgang, eller mange selgere, og lavere på dager med kursoppgang. Dette forholdet svekker aksjen ytterligere på kort sikt. Ved videre nedgang ligger det støtte ved 303 kroner, mens det ved reaksjoner opp er motstand rundt 345 kroner. Samlet sett anses aksjen teknisk negativ. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.