Børs og finans

Tok arrest i Oceanteams bankkonto

I januar tok Finanstilsynet utlegg i Oceanteams bankkonto for en ubetalt regning på 54.000 kroner.

Haico Halbesma. Tidligere finansdirektør i Oceanteam, Torbjørn Skulstad, til høyre. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Haico Halbesma. Tidligere finansdirektør i Oceanteam, Torbjørn Skulstad, til høyre. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Artikkel av: Martine Holøien
8. mars 2018 - 08.19

I august i fjor ble Oceanteam ilagt et overtredelsesgebyr av Finanstilsynet på 170.000 kroner fordi selskapet leverte regnskapet for 2016 på sankthans, to måneder etter lovens frist, skriver DN. Etter flere purringer og advarsler var fortsatt over 50.000 kroner ubetalt ved nyttår. Den 16. januar tok så tilsynet utlegg i innestående på bankkonto.

- Oceanteam skylder Finanstilsynet kr 50.411,40 av overtredelsesgebyret, skriver Jo Singstad, senior kommunikasjonsrådgiver i Finanstilsynet, til DN.

Ifølge Singstad er det uvanlig at børsnoterte selskaper ikke betaler.

- Finanstilsynet har generelt sett solide betalere, som betaler ved forfall, skriver Singstad i en epost til avisen.

DN har forsøkt å få en kommentar fra Oceanteams ledelse, og har bedt både konsernsjef Haico Halbesma, styreleder Hessel Halbesma og finansdirektør Jos van Dijk om deres versjon, men de har ikke svart.