Børs og finans

Vistin Pharma henter store penger

Nytt forretningsområde krever sitt.

Oljeanalytiker i DNB, Torbjørn Kjus, avbildet på Investordagen 2017. Foto: Ole Christian Rønning/Hegnar.no.

Oljeanalytiker i DNB, Torbjørn Kjus, avbildet på Investordagen 2017. Foto: Ole Christian Rønning/Hegnar.no.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
22. mars 2018 - 17.29

Vistin Pharma har hyret inn DNB Markets som tilrettelegger for en rettet emisjon på opptil 26.785.715 nye aksjer, går det frem av en børsmelding.

Emisjonen skal rettes mot norske og internasjonale investorer.

Tegningskursen er satt til 11,20 kroner, og bruttoprovenyet vil i så fall komme på rundt 300 millioner kroner.

Selskapet har mottatt betydelige forhåndstegninger.

Spetalen tegner

Største aksjonær Øystein Stray Spetalen har indikert at han, direkte eller indirekte gjennom tilknyttede selskaper, vil tegne aksjer tilsvarende sin eierandel.

Spetalen og nærstående eier i dag 17,6 prosent av selskapet.

Investoren har inngått en avtale med tilretteleggeren om lock-up i 12 måneder etter fullført emisjon.

Selskapet har inngått en avtale om lock-up, som betyr at ytterligere aksjer ikke kan utstedes i 2018 etter fullført emisjon og påfølgende reparasjonsemisjon.

Hentet DNB-duo

Fredag sist uke ble det kjent at Vistin Pharma har inngått avtaler med DNB-duoen Torbjørn Kjus og Kenneth Tveter om å utvikle et nytt forretningsområde innen energitrading.

Nettoprovenyet fra emisjonen vil gå til etableringen av dette forretningsområdet, og trading-aktiviteter innenfor dette.

Styret vil foreslå for generalforsamlingen å endre vedtektene, slik at formålet ikke bare begrenses til farmasi-relatert virksomhet, men også utvides til å omfatte energitrading.

Ifølge presentasjonsmateriell er målet at den nye virksomheten skal være operativ fra 3. kvartal 2018.

Les mer om emisjonen her.