Børs og finans

Europeisk rentedom klar

Den europeiske sentralbanken innfrir.

Mario Draghi - Foto: Arne Dedert/dpa via AP

Mario Draghi - Foto: Arne Dedert/dpa via AP

Artikkel av: Odd Steinar Parr
26. april 2018 - 13.45

Den europeiske sentralbanken (ECB) holder styringsrenten på null.

Den marginale innskuddsrenten blir stående på minus 0,40 prosent, mens den marginale utlånsrenten holdes på 0,25 prosent.

Dette er i tråd med konsensus.

Sentralbanken venter fortsatt at rentene vil holde seg på dagens nivåer i lengre tid, og mye lenger enn horisonten for obligasjonskjøp.

Banken fastholder at obligasjonskjøpsprogrammet på 30 milliarder euro i måneden frem til september 2018 eller lenger ved behov, og i alle tilfeller frem til ECB ser en varig justering i inflasjonsbanen som er i tråd med målet (på 2,0 prosent).

Les mer her.

Vi kommer med mer når ECB-sjef Mario Draghi starter sin pressekonferanse klokken 14:30.