An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Europeisk rentedom klar

Den europeiske sentralbanken innfrir.

Mario Draghi - Foto: Arne Dedert/dpa via AP

Mario Draghi - Foto: Arne Dedert/dpa via AP

Artikkel av: Odd Steinar Parr
26. april 2018 - 13.45
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Den europeiske sentralbanken (ECB) holder styringsrenten på null.

Den marginale innskuddsrenten blir stående på minus 0,40 prosent, mens den marginale utlånsrenten holdes på 0,25 prosent.

Dette er i tråd med konsensus.

Sentralbanken venter fortsatt at rentene vil holde seg på dagens nivåer i lengre tid, og mye lenger enn horisonten for obligasjonskjøp.

Banken fastholder at obligasjonskjøpsprogrammet på 30 milliarder euro i måneden frem til september 2018 eller lenger ved behov, og i alle tilfeller frem til ECB ser en varig justering i inflasjonsbanen som er i tråd med målet (på 2,0 prosent).

Les mer her.

Vi kommer med mer når ECB-sjef Mario Draghi starter sin pressekonferanse klokken 14:30.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.