Børs og finans

Fremdeles optimisme i industrien

Norske industriledere melder om uendret produksjonsnivå og økt ordretilgang i 1. kvartal 2018.

Foto: Kzenon / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: Kzenon / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
20. april 2018 - 09.10

Konjunkturbarometeret for 1. kvartal 2018 viser tilnærmet uendret utvikling i samlet industriproduksjon sammenlignet med 4. kvartal 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Produsenter av investeringsvarer og konsumvarer rapporterer at produksjonen var om lag uendret, mens produsenter av innsatsvarer melder om lavere produksjon i 1. kvartal 2018.

Fallet i den samlede industrisysselsettingen, som startet i 2015, har bremset opp og rapporteres 1. kvartal 2018 til å være på samme nivå som foregående kvartal.

Produsenter av innsatsvarer melder om sysselsettingsvekst, mens det meldes om nedgang i sysselsettingen hos både konsumvare- og investeringsvareprodusentene.

- Bra fart i industrien

«Samleindeksen i konjunkturbarometeret for norsk industri i 1. kvartal var om lag uendret fra 4. kvartal i fjor og er på den positive siden», skriver sjefanalytiker i Nordea Markets Erik Bruce i en oppdatering.

Han peker på at produksjon og sysselsetting er nær uendret i kontrast til bildet frem til i fjor sommer da begge falt kraftig.

«Bedriftene venter enda bedre tider og økende ordretilgang, spesielt fra eksportmarkedet, peker i samme retning. At oljeinvesteringene er nær ved å bunne ut, at NOK er svak og at det går bra både i Norge og i verden rundt oss tilsier bra fart i industrien», fortsetter analytikeren.