Børs og finans

Se presentasjonen LIVE

Inntjeningen stupte i Protector

Resultatene skrumpet kraftig inn.

Sverre Bjerkeli - Foto: Finansavisen

Sverre Bjerkeli - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Odd Steinar Parr
27. april 2018 - 06.23
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Protector Forsikring meldte torsdag kveld om et resultat etter skatt på minus 2,4 millioner kroner i 1. kvartal 2018, mot pluss 81,0 millioner kroner i samme periode året før.

Se presentasjonen LIVE her fra klokken 10:00.

Resultat per aksje ble 0,02 kroner, mot 0,81 kroner ved samme korsvei i fjor.

Resultatet før skatt ble 24,6 millioner kroner, sammenlignet med 107,3 millioner kroner året før.

Teknisk resultat ble 37,2 millioner kroner, mot pluss 89,8 millioner kroner året før.

Netto premieinntekter beløp seg til 770,7 millioner kroner, sammenlignet med 710,2 millioner kroner i 1. kvartal 2017.

Skylder på været

Brutto forfalt premie steg med 17,9 prosent i kvartalet, men skadetallene beskrives som dårlige.

- Resultatet er drevet av både et svakt teknisk resultat og en svak investeringsavkastning i tråd med markedet, forklarer selskapet.

Netto combined ratio (erstatningsutbetalinger og administrasjonskostnader sammenlignet med inntektene) steg fra 87,0 prosent i 2017 til 95,1 prosent i 2018.

- Det tekniske resultatet er hovedsakelig drevet av dårlige skadetall i Norge, som influeres noe av værrelaterte skader som er høyere enn normalt, heter det.

Guidingen for netto combined ratio for 2018 endres fra 92-94 prosent til over 94 prosent. Guidingen for volumvekst og kostnadsprosent holdes uendret.

Rapporten her.

Presentasjonen her.