Børs og finans

Nordnet flagger i StrongPoint

Eier over fem prosent av aksjene. 

Foto: Strongpoint.

Foto: Strongpoint.

Artikkel av: John Inge Seljehaug
27. april 2018 - 15.57

Nordnet AB datterselskapet Nordnet Pensjonsförsäkring AB og Nordnet Livsforsikring AS fredag kjøpt 8.276 aksjer i StrongPoint ASA, fremgår det av en børsmlding.

Kjøpet ble gjort til en snittkurs pålydende 9,96 kroner, tilsvarende 82.429 kroner. 

Etter transaksjonen har Nordnet AB 2.221.679 aksjer i StrongPoint, tilsvarende 5,01 prosent av antall utestående aksjer.