Børs og finans

På høyeste nivå siden januar

Oppsving i tilliten til egen og landets økonomi

Etter nedgang i februar og mars, øker forbrukertilliten igjen.

Foto: SARAVOOT LENG-IAM / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: SARAVOOT LENG-IAM / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
27. april 2018 - 10.39

I april øker forbrukertillitsindeksen (CCI) med 1,1 poeng til 9,8 poeng, og er dermed på sitt høyeste nivå siden januar, viser den månedlige tillitsmålingen til Opinion.

Etter nedgang i februar og mars, øker tilliten igjen.

- Troen på egen økonomi kommende 12 måneder falt gradvis fra november i fjor til mars i år, noe som blant annet hadde sammenheng med varsler om høyere boliglånsrente, men øker markant i april og ligger nå over gjennomsnittet av de seks siste målingene, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion, ifølge rapporten.

- Denne indikatoren er på sitt høyeste så langt i år, og er den indikatoren som i størst grad bidrar til økt samlet forbrukertillit i april, fortsetter han.

CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.