Børs og finans

Røkke og Fredriksen danner boligselskap

- Gir oss muligheten til å videreutvikle Fornebu og styrker vår økonomiske evne, sier Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker.

Foto: Finansavisen

Foto: Finansavisen

Artikkel av: John Inge Seljehaug
16. april 2018 - 17.11

Aker ASAs heleide datterselskap, Aker Capital, har inngått avtale med John Fredriksen-kontrollerte Geveran Trading Co. Ltd og Joh Johannson Eiendom om å etablere et eiendomsutviklingsselskap, opplyses det i en melding.

Ifølge Aker skal selskapet hete FP Bolig Holding.

- Dette er et nytt strategisk skritt for Akers eiendomsutvikling. Vi styrker våre eiendomsinitiativer ved å inngå felles eierskap med to fremtredende investeringsselskaper, sier Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker.

Skal bygge 1.000 leiligheter

I henhold til avtalen vil FP Bolig overtegne tre eiendomsområder på Fornebu fra Aker, opplyses det.

Over en tiårsperiode er det forventet at FP Bolig vil utvikle rundt 80.000 kvadratmeter boligeiendommer, tilsvarende cirka. 1.000 leiligheter.

To av prosjektene vil bli eid og utviklet av et 50-50 joint venture mellom OBOS og FP Bolig, mens det tredje prosjektet vil bli fullt eid av FP Bolig, heter det.

Aker og Joh Johannson Eiendom AS vil eie 37,55 prosent hver av FP Bolig, mens Geveran vil eie de resterende 24,9 prosent.

Satser på Fornebu

- Partnerskapet med Joh Johannson Eiendom, Geveran og OBOS gir oss muligheten til å videreutvikle Fornebu og styrker vår økonomiske evne til å evaluere nye muligheter, sier Eriksen.

Som en del av transaksjonen er Akers eiendeler verdsatt til 828 millioner kroner på gjelds- og kontantfri basis, noe som innebærer en egenkapitalverdi på rundt 580 millioner kroner. Transaksjonen forventes å frigjøre rundt 360 millioner kroner i kontanter til Aker og vil realisere en regnskapsmessig gevinst på 190 millioner kroner som skal reserveres i andre kvartal 2018, skriver Aker.

Etter ferdigstillelse av transaksjonen vil Aker eiendomsmegler hovedsakelig utgjøre 37,55 prosent eierskap i FP Bolig, andre næringseiendommer og arealer i Fornebu og Aberdeen, og en portefølje av sentrale boligprosjekter i Norge.

Siden etableringen i 2012 har Akers eiendomsfirma utviklet og solgt eiendommer med en samlet markedsverdi på rundt 7 milliarder kroner.

Pareto Securities AS fungerte som finansiell rådgiver for FP Bolig.