Børs og finans

AKU-tall: Flere i arbeid

Ferske tall fra SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) er her. Økonomene fikk rett.

Foto: djrandco / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: djrandco / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
25. mai 2018 - 08.00

Fra desember 2017 til mars 2018 ble det 21.000 flere sysselsatte, justert for sesongvariasjoner, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det utgjør en økning på 0,4 prosentpoeng i sysselsettingsprosenten.

Økningen i sysselsettingen kom blant de over 25 år.

Den sesongjusterte arbeidsledigheten var på 3,9 prosent i mars.

Den sesongjusterte arbeidsledigheten viser en nedgang med 3.000 personer fra desember (gjennomsnitt november-januar) til mars (gjennomsnitt februar-april). Dette er innenfor feilmarginen i AKU, heter det fra SSB.

Økonomenes forventninger

Ifølge estimater TDN Direkt har hentet inn var sesongjustert AKU-ledighet ventet til 3,9 prosent.

Handelsbanken Capital Markets ventet uendret ledighet på 3,9 prosent på grunn av at sysselsettingen vokser i takt med at flere entrer arbeidsmarkedet og søker jobb.

- Vi har hatt en parallell utvikling i sysselsetting og arbeidsledighet, og da blir det heller ikke noe særlig utvikling i ledigheten, sa seniorøkonom Marius Hov i Handelsbanken, ifølge nyhetsbyrået, i forkant av offentliggjøringen av undersøkelsen.

Også DNB Markets ventet uendret ledighet på 3,9 prosent.

- Det kan være litt tilfeldige svingninger av og til, men det er en underliggende tendens nedover. Det har vært en ganske bra utvikling i sysselsettingen, men når sysselsettingen stiger mye så vil det gjerne følges av en periode hvor det flater ut litt, kommenterte seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

- Ikke like raskt som før

Makroanalytiker Tobias Øgrim i SEB ventet ifølge nyhetsbyrået en litt lavere ledighet på 3,8 prosent.

- Sysselsettingsveksten stiger ifølge flere indikatorer, og vi forventer at det skal fortsette i takt med sterk underliggende vekst i økonomien. Vi venter at ledighetsraten skal fortsette å trende nedover, med ikke like raskt som tidligere, sa Øgrim til TDN Direkt.