An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

AKU-tall: Flere i arbeid

Ferske tall fra SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) er her. Økonomene fikk rett.

Foto: djrandco / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: djrandco / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
25. mai 2018 - 08.00
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Fra desember 2017 til mars 2018 ble det 21.000 flere sysselsatte, justert for sesongvariasjoner, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det utgjør en økning på 0,4 prosentpoeng i sysselsettingsprosenten.

Økningen i sysselsettingen kom blant de over 25 år.

Den sesongjusterte arbeidsledigheten var på 3,9 prosent i mars.

Den sesongjusterte arbeidsledigheten viser en nedgang med 3.000 personer fra desember (gjennomsnitt november-januar) til mars (gjennomsnitt februar-april). Dette er innenfor feilmarginen i AKU, heter det fra SSB.

Økonomenes forventninger

Ifølge estimater TDN Direkt har hentet inn var sesongjustert AKU-ledighet ventet til 3,9 prosent.

Handelsbanken Capital Markets ventet uendret ledighet på 3,9 prosent på grunn av at sysselsettingen vokser i takt med at flere entrer arbeidsmarkedet og søker jobb.

- Vi har hatt en parallell utvikling i sysselsetting og arbeidsledighet, og da blir det heller ikke noe særlig utvikling i ledigheten, sa seniorøkonom Marius Hov i Handelsbanken, ifølge nyhetsbyrået, i forkant av offentliggjøringen av undersøkelsen.

Også DNB Markets ventet uendret ledighet på 3,9 prosent.

- Det kan være litt tilfeldige svingninger av og til, men det er en underliggende tendens nedover. Det har vært en ganske bra utvikling i sysselsettingen, men når sysselsettingen stiger mye så vil det gjerne følges av en periode hvor det flater ut litt, kommenterte seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

- Ikke like raskt som før

Makroanalytiker Tobias Øgrim i SEB ventet ifølge nyhetsbyrået en litt lavere ledighet på 3,8 prosent.

- Sysselsettingsveksten stiger ifølge flere indikatorer, og vi forventer at det skal fortsette i takt med sterk underliggende vekst i økonomien. Vi venter at ledighetsraten skal fortsette å trende nedover, med ikke like raskt som tidligere, sa Øgrim til TDN Direkt.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.