Børs og finans

Akva Group: - Her ser vi størst gevinst

Konsernsjef Hallvard Muri i AKVA Group kommenterer det planlagte kjøpet av Egersund Net.

Hallvard Muri. Foto: Scanpix

Hallvard Muri. Foto: Scanpix

Artikkel av: Øystein Byberg
16. mai 2018 - 13.31

Ifølge konsernsjef Hallvard Muri i AKVA Group er det er for tidlig å tallfeste synergier knyttet til det planlagte kjøpet av Egersund Net. Han indikerer imidlertid overfor TDN Finans at det største potensialet ligger på salgssiden.

- Der vi ser størst gevinst er knyttet til salgssiden, og i større grad kunne ta produktet ut i et større markedet enn det Egersund har klart selv. I tillegg tror jeg felles utvikling kan medføre at vi kommer med raskere og bedre løsninger ut til kundene. Det er i veldig liten grad kostnader som er driver her, sier han.

Transaksjonen ventes sluttført ved utgangen av august 2018.