An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Analytiker: Kjøp, kjøp og kjøp

Foto: Rawpixel.com / Shutterstock / NTB/Scanpix.

Foto: Rawpixel.com / Shutterstock / NTB/Scanpix.

Artikkel av: Stian Jacobsen
9. mai 2018 - 15.15

I onsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Austevoll Seafood, Northern Drilling og Questerre Energy.

- Austevoll Seafood presenterte Q1-tallene tirsdag, og kursen steg én krone. Kursen brøt opp gjennom motstanden ved 88 kroner for en måned siden og viser et positivt trendbilde. Videre oppgang signaliseres. Det er lite motstand over dagens nivå. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Austevoll Seafood. Hvis kursen skulle reagere tilbake, ligger det støtte ved 88 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.

- Northern Drilling Limited ble børsnotert i november, og kursen har gått sidelengs i en rektangelformasjon. Motstanden i taket av formasjonen er nå brutt, og det er utløst et kjøpssignal. Formasjonen har et kursmål på over 78 kroner. Positiv volumbalanse er et sunnhetstegn. Det viser at aksjen stiger på høyt volum, mens den reagerer tilbake på lavt volum. Dette indikerer at investorer er redde for ikke å komme inn i aksjen når noe skjer, mens de er avventende til å selge på fallende kurser. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Det er ingen motstand over dagens nivå. På nedsiden ligger det støtte ved ca. 67 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.

- Questerre Energy ligger i en svakt stigende trendkanal på mellomlang sikt, og en videre utvikling innenfor denne indikeres.. Det er i tillegg en rektangelformasjon under utvikling på kort sikt. Kursen ligger nær støtten i rektangelformasjonen, noe som bør gi en reaksjon opp. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Neste motstandsnivå ligger ved syv kroner. Questerre Energy legger frem kvartalsresultatet 11. mai. Forsiktige investorer bør vente til etter presentasjonen pga. mulige store kursendringer. På de siste fem resultatdagene har kursen i gjennomsnitt falt 2,2 prosent. Vurdering: Svak kjøpskandidat, avslutter Investtech.