Børs og finans

Anbefaler aksjer – advarer mot høy risiko

Foto: Gorodenkoff / Shutterstock / NTB/Scanpix.

Foto: Gorodenkoff / Shutterstock / NTB/Scanpix.

Artikkel av: Stian Jacobsen
15. mai 2018 - 10.47

I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Bonheur og Polarcus mens Norsk Hydro får en salgsanbefaling.

Det advares likevel mot høy risiko i de to førstnevnte.

- Bonheur har beveget seg oppover i en stigende trendkanal på mellomlang sikt det siste året, og aksjen har nå brutt opp gjennom taket i trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Det kortsiktige momentumet er sterkt positivt, med RSI over 70. Dette styrker aksjen ytterligere. Aksjen har ingen motstand over dagens kurs, mens det ved reaksjoner tilbake er støtte ved 100 kroner på kort sikt. Vær oppmerksom på høy likviditetsrisiko i Bonheur. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.

- Polarcus ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Etter en konsolideringsfase, har aksjen gitt et kjøpssignal fra en rektangelformasjon. I tillegg har aksjen brutt opp gjennom motstanden ved to kroner. Dermed er videre oppgang til neste motstandsnivå ved 3,30 kroner eller mer signalisert. Ved reaksjoner ned, er det støtte ved 1,63 kroner på mellomlang sikt. Volumutviklingen er sterk, med høyt volum nær kurstopper og lavt volum på kursbunner. Dette indikerer at kjøperne er aggressive og går opp i pris for å få kjøpt, mens selgerne er passive. Momentumet er sterkt positivt og styrker aksjen ytterligere. Kursen svinger i gjennomsnitt mer enn 40 prosent per måned, så risikoen er høy. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.

- Norsk Hydro brøt ned gjennom gulvet i den stigende trendkanalen på mellomlang sikt og ga et salgssignal fra en stor dobbel-topp-formasjon i februar. Bruddet ved 52,20 kroner ble testet de siste ukene, men aksjen har reagert ned igjen og er i en fallende tendens. Det indikerer økende pessimisme hos investorene og videre kursnedgang for Norsk Hydro. Det er nå støtte ved 44 kroner på mellomlang sikt, og et brudd på dette nivået vil gjøre at aksjen faller enda mer. Det kortsiktige momentumet er svakt og negativt, med RSI under 30. Dette forsterker det negative trendbildet ytterligere. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.