Børs og finans

Oppdatert 13:00

Blytung beskjed for Noreco

Noreco mister milliarderstatning. Børsens dom er brutal.

Riulf Rustad - Foto: Finansavisen

Riulf Rustad - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
4. mai 2018 - 12.18

Østre Landsret i Danmark har ifølge en melding fra retten i det vesentlige frifunnet forsikringsselskapene i kravet fra Noreco Oil Denmark for dekning av skade på Siri-plattformen, skriver TDN Direkt.

Forsikringsselskapene er frifunnet fordi forsikringsbegivenheten ikke anses for å være inntrådt i forsikringsperioden for de forsikringer som var omfattet i saken, heter det i slutningen.

I en dom 15. desember 2016 i Sø- og Handelsretten fikk Noreco medhold. Noreco ble da tilkjent en erstatning på 344 millioner dollar, samt strafferenter.

Dommen ble senere anket av forsikringsselskapene.

Tilkjent småpenger

Dommen i Østre Landsret kan ankes til dansk Høyesterett, og Noreco skriver i en børsmelding at en slik anke vil bli sendt.

- Vi mener dommen bygger på feil premisser, og vil anke den til Høyesterett. Arbeidet med å forberede anken har allerede begynt, heter det.

Ifølge dommen har Noreco blitt tilkjent 12,5 millioner dollar, med tillegg for renter, noe som bringer beløpet opp i rundt 20 millioner dollar.

Aksjen kollapser

Børspausen ble opphevet 12:55.

Aksjen sluttet på 372,50 kroner på Oslo Børs torsdag, men stupte sporenstreks 82,4 prosent til 62,60 kroner etter at handelen ble gjenåpnet.