Børs og finans

Element ASA kjøper utbyttemaskin

Element ASA kjøper det nest største gruveselskapet i Marokko, en real utbyttemaskin.

Element-sjef Cecilie Grue. Foto: CF Wesenberg

Element-sjef Cecilie Grue. Foto: CF Wesenberg

Artikkel av: Øystein Byberg
7. mai 2018 - 07.49

Element ASA kjøper 100 prosent av alle utestående aksjer i Osead Maroc Mining SA (OMM), som eier ca 37 prosent av aksjene og aksjekapitalen i det børsnoterte selskapet Compagnie Minière de Toussit SA (CMT) på fullt utvannet basis.

Selskapet meldte søndag om ar inngått en intensjonsavtale (LOI) som sikrer finansiering, med forbehold om blant annet aksjonærgodkjennelse, samt en LOI med den franske børsnoterte gullprodusenten Auplata SA om å inngå en joint venture-avtale (JV) for å erverve aksjene.

CMT er det nest største gruveselskapet i Marokko med fokus på bly-, sink- og sølvproduksjon, notert på Casablanca-børsenmed en omsetning på om lag 384 millioner kroner, EBITDA på på 165 millioner kroner og foreslått utbytte på ca 155 millioner kroner for regnskapsåret 2017.

Utbyttemaskin

Siden selskapets IPO i 2008 har CMT fulgt en generøs utbyttestrategi. Ved utgangen av 2016 hadde CMT delt ut utbytte til en samlet sum som tilsvarer to ganger noteringsprisen,  Utbetalingsraten har alltid oversteget 50 prosent av nettoinntektene (unntatt i 2011). Gjennomsnittlig utbetalingsgrad for perioden 2008-2016 var på 91 prosent. 

- Veldig attraktiv avtale

- Vi synes dette er en veldig attraktiv avtale for Element, som tar selskapet inn i neste fase, sier styreformann Lars Beitnes i Element ASA.

- Vi kjøper i realiteten en kontrollerende eierandel i Marokkos nest største gruveselskap sammen med vår nye partner Auplata, fortsetter han. 

- CMT har en historisk stabil kontantstrøm og utbyttehistorikk, med en EBITDA-margin på mellom 41 og 73 prosent i årene 2012 til 2017 og med betydelig porteføljepotensial, sier Cecilie Grue, administrerende direktør i Element ASA.

- Det gir oss også eksponering mot andre metaller, spesielt bly, som med sin applisering mot batterier vil være en strategisk ressurs fremover. Vi ser frem til å utvikle vårt forhold til Auplata-teamet gjennom de kommende ukene og med mål om å fremforhandle en bindende avtale, fortsetter Grue.

Element inngått en intensjonsavtale for en konvertibel lånefasilitet på 500 millioner kroner med opsjon på ytterligere 500 millioner kroner med Alpha Blue Ocean Inc.

Børsrakett

Element-aksjen stiger 17,8 prosent til 5,22 kroner på Oslo Børs i kjølvannet av kjøpet. Det siste året har aksjen steget 200 prosent!

Kryptoselskap

Element meldte høsten 2017 at selskapet og Harmonychain hadde som intensjon å utstede digitale tokens som vil bli sikret av selskapets råvarereserver; som for tiden er jernmalm og nikkel. Tokens vil bli basert på blockchain-teknologi og kan veksles inn i det fysiske produktet, det vil si  jernmalm og nikkel, eller produkter som er avledet av disse.

Dette i motsetning til Bitcoin og andre kryptovalutaer uten underliggende verdier.