Børs og finans

Grace Reksten Skaugen kjøper Orkla-aksjer

Grace Reksten Skaugen kjøper aksjer hun er påtvunget.

Grace Reksten Skaugen - Foto - Scanpix

Grace Reksten Skaugen - Foto - Scanpix

Artikkel av: Øystein Byberg
30. mai 2018 - 06.46

Grace Reksten Skaugen har kjøpt aksjer i Orkla.

Som det fremgår av instruks for valgkomiteen i Orkla ASA forutsettes det at aksjonærvalgte styremedlemmer skal benytte minst 1/3 av brutto styrehonorar til erverv av aksjer i Orkla, inntil de eier aksjer til en verdi som tilsvarer to ganger brutto styrehonorar.

På denne bakgrunn har Grace Reksten Skaugen, styrets nestleder i Orkla, gjennom sitt heleide selskap Infovidi Board Services Ltd, kjøpt 3.000 aksjer til kurs 75,68 kroner per aksje.

Reksten Skaugen med nærstående eier etter denne transaksjonen 8.500 aksjer i Orkla.