An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Grace Reksten Skaugen kjøper Orkla-aksjer

Grace Reksten Skaugen kjøper aksjer hun er påtvunget.

Grace Reksten Skaugen - Foto - Scanpix

Grace Reksten Skaugen - Foto - Scanpix

Artikkel av: Øystein Byberg
30. mai 2018 - 06.46
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Grace Reksten Skaugen har kjøpt aksjer i Orkla.

Som det fremgår av instruks for valgkomiteen i Orkla ASA forutsettes det at aksjonærvalgte styremedlemmer skal benytte minst 1/3 av brutto styrehonorar til erverv av aksjer i Orkla, inntil de eier aksjer til en verdi som tilsvarer to ganger brutto styrehonorar.

På denne bakgrunn har Grace Reksten Skaugen, styrets nestleder i Orkla, gjennom sitt heleide selskap Infovidi Board Services Ltd, kjøpt 3.000 aksjer til kurs 75,68 kroner per aksje.

Reksten Skaugen med nærstående eier etter denne transaksjonen 8.500 aksjer i Orkla.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.