Børs og finans

Instabank lokker med høyere renter

Setter opp renten på sparekontoen.

Robert Berg, Instabank. Foto: Eivind Yggeseth.

Robert Berg, Instabank. Foto: Eivind Yggeseth.

Artikkel av: Are  Strandli
21. mai 2018 - 12.17
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

- Instabank-kunder får alltid en av de aller beste rentene i markedet på lån og spareprodukter, sier konsernsjef Robert Berg i Instabank.

Lørdag meldte Instabank at det hever renten på sparekontoen til 1,95 prosent for beløp inntil to millioner kroner.

For beløp mellom to og fem millioner kroner settes renten til 1,65 prosent, mens beløp som overstiger det, får en rente på 0,42 prosent.

Emisjon

2. mai meldte Instanbank at banken ville hente mellom 50 og 120 millioner kroner i en rettet emisjon tilrettelagt av Pareto Securities og SpareBank 1 Markets.

De innhentede midlene skulle benyttes til å styrke kapitalen, samt sikre videre utlånsvekst, og på forhånd ble det varslet om indikasjoner på betydelig interesse fra bankens største aksjonærer.

Kapitalinnhentingen viste seg imiderltid å ikke bli så enkel.

Først ble teningsperioden forlenget med ytterligere tre dager, og når tegningene var tellt opp, viste det seg at banken så vidt kom innenfor det på forhånd angitte området.

Totalt fikk banken inn 62,3 millioner kroner til kurs 2,00 kroner i emisjonen.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.