Børs og finans

Fearnley Securities ser stor oppside

Kaller 2020 Bulkers et «unikt spill»

Nye miljøkrav ventes å medføre radikale endringer i i shippingindustrien fra 2020. Tor Olav Trøims bulkrederi vil komme ut som en vinner, mener meglerhus.

Tor Olav Trøim - Foto. Finansavisen

Tor Olav Trøim - Foto. Finansavisen

Artikkel av: Are  Strandli
14. mai 2018 - 08.53

Som Hegnar.no skrev onsdag har Tor Olav Trøims nystartede tørrbulkrederi 2020 Bulkers steget hele 200 prosent siden selskapet ble introdusert på den norske OTC-listen i desember i fjor.

Selv etter den formidable kursoppgangen på relativt kort tid, tror meglerhuset Fearnley Securities at potensialet er langt høyere.

«Vi tar opp dekning på 2020 Bulkers med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 70 kroner», heter det i en fersk analyse.

Åtte nybygg

Rederiet som ble etablert av Trøims selskap Magni Partners i fjor høst har, etter utøvelse av opsjoner, åtte Newcastlemax tørrbulkskip under bygging ved verftet New Times Shipyard i Kina.

De første to skipene har en kostpris på 44,2 millioner dollar pr. stykk, mens de siste seks har en prislapp på 44,7 millioner dollar. Levering er ventet mellom september 2019 og mai 2020.

I slutten av april utøvde selskapet opsjoner på å utstyre alle skipene med såkalte scrubbere som renser eksosen, noe som øker prislappen med to millioner dollar pr. skip.

«Best of both worlds»

I den rykende ferske analysen med tittelen «Best of both worlds», skriver Fearnley-analytikerne Espen L. Fjermestad og Peder Nicolai Jarlsby at 2020 Bulkers tilbyr eksponering mot to betydelige hendelser som meglerhuset venter vil materialisere seg de kommende to årene.

Den ene er høyere skipsverdier, og den andre er en forvrenging av markedet for skipsdrivstoff.

Meglerhuset opererer med et «base case»-scenario som tilsier at nybyggprisene skal stige med åtte prosent innen 2019, fra et nivå som allerede er betydelig høyere enn det Trøim-rederiet har avtalt å betalte for skipene sine. 

Fearnley Securities viser til at nybyggprisen for skipstypen Trøim har bestilt nå har steget til 48-49 millioner dollar, ekskludert scrubbere.

Verdiene av nybyggkontraktene til 2020 Bulkers har dermed økt med mellom 7,3 og 8,5 prosent siden bestillingen rett før jul i fjor.  

IMO-krav

Det andre momentet Fearnley-analytikerne mener taler til Trøim-rederiets fordel er divergerende drivstoffpriser som følge av de nye IMO-kravene til sulfat-innholdet i drivstoffet.

Kravet som tilsier at drivstoffet ikke kan inneholde mer enn 0,5 prosent sulfat, mot tidligere 3,5 prosent, trer i kraft 1. januar 2020.

For å innrette seg etter disse kravene finnes det ifølge Fearnley-analytikerne tre alternativer for rederne der installering av scrubbere, for å rense eksosen slik 2020 Bulkers har besluttet, er et alternativ. Det betyr at skipene kan fortsette å gå på vanlig tungolje (Heavy Fuel Oil).

Fearnley trekker frem at det er en kjempefordel å investere i scrubbere til nybyggene slik Trøim har gjort fordi det er mye dyrere og mer tungvint å installere scrubbere på skip som allerede er bygget. Analytikerne anslår at kostnaden for å installere slike på ferdigstilte skip er dobbelt så høy som å gjøre det direkte i nybygg.

Et annet alternativ er å bytte over til mer miljøvennlige drivstoff som Marine Gassolje (MGO), men på grunn av lav tilgjengelighet og økende etterspørsel som følge av de kommende utslippskravene, er disse ventet å øke kraftig i pris da overgang til disse vil være det mest nærliggende alternativet for de fleste rederiene.

Meglerhuset mener at prisen på to millioner dollar ekstra pr skip som Trøim betaler for å installere scrubbere kan være tilbakebetalt i løpet av mindre enn ett år.

Stor oppside

«Vi mener aksjen er interessant på grunn av våre forventninger om stigende nybyggpriser (verftene forblir ulønnsomme på nåværende nivåer), med selskapet som et veldig giret og effektivt «asset play» der hver 10 prosents økning i nybyggpriser gir nesten 100 prosent oppside til vår NAV (Net Asset Value. Journ.anm.) før finansiering. I tillegg vil fartøyene oppnå betydelige drivstoffbesparelser sammenlignet med ikke-ECO fartøyer», skriver Fearnley-analytikerne i analysen.

2020 Bulkers ble sist omsatt for 49 kroner på OTC-listen. Fearnley Securities som opererer med et kursmål på 70 kroner, ser dermed en potensiell oppside på rundt 43 prosent

Trøim eier 50 prosent av selskapet gjennom Magni Partners, mens hedgefondet Titan Opportunities Fund innehar 20 prosent av aksjene. Den samme eierandelen har Fredrik Halvorsen direkte gjennom Halvorsen’s Fabrikk AS, mens de siste 10 prosentene eies av andre investorer