Børs og finans

Magseis rykker opp på børsen

Magseis noteres på Oslo Børs.

Ilustrasjon: MagSeis

Ilustrasjon: MagSeis

Artikkel av: Øystein Byberg
30. mai 2018 - 11.19

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Magseis ASA opp til notering på Oslo Børs. Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs. 

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 16. juli 2018.

Magseis er i dag notert på Oslo Axess.