An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Odfjell Drilling åpner for oppdeling av selskapet

Kan komme til å skille ut riggene i et eget selskap. Analytiker mener det åpner opp for flere potensielle kjøpere. 

Deepsea Stavanger. Foto: Odfjell Drilling

Deepsea Stavanger. Foto: Odfjell Drilling

Artikkel av: Are  Strandli
28. mai 2018 - 18.10

Odfjell Drilling har avholdt sin ekstraordinære generalforsamling i forbindelse med kjøpet av den halvt nedsenkbare «harsh environment»-riggen «Deepsea Nordkapp» (tidligere Stena MidMAX), og finansieringen av denne.

Med minimal motstand fikk selskapet godkjent utstedelse av preferanseaksjer og warrants i forbindelse med finansieringen av riggen, samt de tilhørende vilkårene, fremgår det av referatet.

Oppdeling?

Videre kommer det frem at selskapet kan komme til å gjennomføre en splitt av selskapet ved å skille den riggeiende enheten og enheten som yter boretjenester i to separate selskaper.

«Som et resultat av splitten, vil enten Odfjell Rig Owning Ltd. eller Odfjell Drilling Services Ltd. bli distribuert til aksjonærene i selskapet (det utskilte selskapet), og det andre selskapet vil bli opprettholdt som et heleid datterselskap eid av selskapet», heter det i referatet.

Odfjell Rig Owning Ltd. vil, direkte eller indirekte, eie alle aksjene i de riggeiende SPVene (special purpose vehicles. red.anm.)  og andre, direkte eller indirekte, heleide datterselskaper av Odfjell Rig Owning Ltd., opplyses det.

Odfjell Drilling Services og dets datterselskaper vil eie og operere forretningen for boretjenester.

Oppkjøpsmål

Odfjell Drilling har av flere blitt omtalt som et svært hett oppkjøpsmål med sin flåte av attraktive halvt nedsenkbare «harsh environment»-rigger.

I tillegg til å eie rigger, tilbyr selskapet omfattende tjenester innen brønnteknologi og boring.

Analytiker Lukas Daul i meglerhuset ABG Sundal Collier, mener en eventuell oppdeling åpner for at potensielle kjøpere som kun er på jakt etter riggene til Odfjell Drilling, men ikke tjenestene, nå kan få en ny mulighet til å se på caset.

- Motivet med slikt pleier å være å lage pure-play selskaper slik at investorene kan velge den eksponeringen de har mest lyst på, sier han til Hegnar.no.

- Kjøperen får da bare den biten den egentlig har lyst på.

Hegnar.no har forsøkt å få en kommentar fra ledelsen i Odfjell Drilling, men har foreløpig ikke lyktes.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.