Børs og finans

Sparebanken Sør leverer

Sparebanken Sør leverer tall for 1. kvartal 2018.

Fyr. Foto: Sparebanken Sør.

Fyr. Foto: Sparebanken Sør.

Artikkel av: Martine Holøien
7. mai 2018 - 14.24

Sparebanken Sør melder om et resultat etter skatt på 238 millioner kroner i 1. kvartal 2018, mot 210 millioner kroner i samme periode året før.

Resultatet før skatt ble 315 millioner kroner, sammenlignet med 276 millioner kroner i fjor.

Driftsresultat før tap kom på 315 millioner kroner i første kvartal 2018, mot et resultat på 291 millioner kroner i samme kvartal året før.

Netto renteinntekter ble 425 millioner kroner i perioden, mot 401 millioner kroner året før.

Sum netto inntekter ble 527 millioner kroner, mot 490 millioner kroner i fjor.

Styret er tilfreds med resultatet etter første kvartal 2018, går det frem av rapporten.

Konsernet forventer en utlånsvekst i overkant av kredittveksten i 2018.

Videre går det frem at banken har et mål om en egenkapitalavkastning på ni prosent.

«Basert på bankens sammensetning av utlånsporteføljen, konjunkturutviklingen og lokale markedsforhold, forventes det at tapene i Sparebanken Sør vil ligge på et lavt nivå også i 2018», heter det i rapporten.

Her er rapporten og presentasjonen