Børs og finans

Voldberg betaler over emisjonskurs i Solon

Tore Aksel Voldberg kjøper Solon-aksjer til en kurs betydelig høyere enn kursen satt i emisjonen.

Investor Tore Aksel Voldberg - Foto: Scanpix

Investor Tore Aksel Voldberg - Foto: Scanpix

Artikkel av: Øystein Byberg
28. mai 2018 - 08.39

I dag starter tegningsperioden i forbindelse med reparasjonsemisjonen i Solon Eiendom ASA. Bruttoprovenyet er på inntil 9,54 millioner kroner. Emisjonskursen er 24,10 kroner.

Tegningsperioden løper til 8. juni klokken 16:30.

I en separat melding fremgår det at Tore Aksel Voldberg gjennom Dukat AS har kjøpt 30.000 aksjer i Solon Eiendom ASA til kurs 28,7105.

Ny beholdning gjennom Skøien AS er 8.393.547 aksjer. Voldberg eier dessuten 3.426.453 aksjer gjennom Dukat. Totalt kontrollerer Voldberg 21,059 prosent av selskapet.