An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

AF Gruppen med nytt boligprosjekt i Bergen

AF Gruppen får mer arbeid i Bergen. 

Foto: AF Gruppen

Foto: AF Gruppen

Artikkel av: John Inge Seljehaug
25. juni 2018 - 16.04

LAB Entreprenør, et datterselskap av AF Gruppen, har inngått avtale med Skiparviken AS om bygging av et boligprosjekt i Skiparviken i Fana bydel utenfor Bergen sentrum.

Prosjektet gjennomføres i totalentreprise og har en kontraktsverdi på cirka 324 millioner kroner, opplyses det. 

Avtalen omfatter to felt som bygges ut fortløpende. Prosjektet består av 129 leiligheter fordelt på 10 bygg med underliggende parkeringsanlegg.

Forhåndssalget har vært godt og planlagt byggestart er 3. kvartal 2018. Forventet ferdigstillelse i 2. kvartal 2021.