Børs og finans

AF-datter skal pusse opp brannstasjon

Thorendahl skal rehabilitere Briskeby brannstasjon. 

Foto: AF Gruppen

Foto: AF Gruppen

Artikkel av: John Inge Seljehaug
13. juni 2018 - 11.41

Thorendahl, et selskap i AF Gruppenm har vunnet en betydelig kontrakt med Omsorgsbygg Oslo KF for å rehabilitere Briskeby brannstasjon, fremgår det av en melding. 

Prosjektet omfatter totalrehabilitering av hovedbygget samt sidebygg, boligdel, øvelsestårn og garasjeanlegg inkludert parkeringsdekke. I tillegg skal en sandsilo på området rives.

I henhold til tildelingsbrev vedrørende anskaffelse av samspillsentreprise Briskeby brannstasjon er total evalueringssum på 5,9 millioner lagt til grunn ved evalueringen, skriver AF Gruppen. Det skal i samspillsfasen defineres bygningsmessige arbeider innenfor oppdragsgivers budsjettak på 110 millioner for fase 2 i prosjektet, som i kontrakten er definert som en opsjon.  

Den velkjente fasaden på byggene øverst i Løvenskiolds gate er definert som bevaringsverdige.