Børs og finans

Andreassen om fersk SSB-rapport

- Førsteinntrykket er mer særnorsk optimisme, sier sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen.

Jan Ludvig Andreassen - Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Jan Ludvig Andreassen - Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
7. juni 2018 - 11.02

Statistisk sentralbyrå (SSB) har lagt frem sine økonomiske prognoser, med blant annet utsikter for norsk og internasjonal økonomi.

Økonomene i SSB spår lavere vekst for norsk økonomi, og mener samtidig at boligprisfallet er over.

- Førsteinntrykket er mer særnorsk optimisme, kommenterer sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen til Hegnar.no, og mener SSB er på linje med Norges Bank og Finansdepartementet.

Andreassen trekker frem tre aspekter som gjelder alle miljøer:

- Først og fremst er i alle tilfeller rentebanen for høy, all den tid man legger til grunn at Euro-området får en sterk tilstramning i pengepolitikken i tiden fremover.

Sjeføkonomen mener Euro-områdets strukturelle utfordringer undervurderes, og handlingsrommet for Norges Bank til å heve renten overvurderes.

- Hever Norges Bank i september, med varsel om flere hevinger frem i tid, må en regne med at NOKEUR havner på 8-tallet, sier han.

Videre mener Eika-økonomen boligbyggingen i alle miljøer er antatt å holde seg nær det dobbelte av hva det demografiske tilsier.

-Fallende befolkningsvekst og overskudd av nye boliger vil prege årene frem til 2022, sier Andreassen.

Og siste, men ikke minst:

- Phillipskurven er død, hvis den noen gang har vært i live. Lønnsvekstanslaget ligger gjennomgående for høyt, og langt høyere enn i våre naboland, avslutter Andreassen.