Børs og finans

Børsnotering skrinlegges

Avblåser milliardemisjonen til Valiant Offshore

Børsnoteringen av «harsh environment»-spillet Valiant Offshore skrinlegges.

Leiv Eriksson. Foto: Lundin Norway.

Leiv Eriksson. Foto: Lundin Norway.

Artikkel av: Are  Strandli
9. juni 2018 - 10.59

Det nylig restrukturerte riggselskapet Ocean Rig offentliggjorde for en drøy uke siden en plan om å skille ut sine to halvt nedsenkbare «harsh environment»-rigger «Leiv Eriksson» og «Eirik Raude» i det heleide datterselskapet Valiant Offshore.

Les også: Jakter 1,4 milliarder til nytt riggselskap

Planen innebar å notere Valiant Offshore på Oslo Børs som et rendyrket og gjeldfritt spill på oppsvinget i «harsh environment»-markedet i Norge der alt overskudd skulle utbetales som utbytte.

I den forbindelse var meglerhusene Clarksons Platou Securities og Pareto Securities, samt Nordea og ABN Amro, hyret inn for å hente inn 175 millioner dollar, tilsvarende rundt 1,4 milliarder kroner, gjennom en emisjon på 17,5 millioner nye aksjer til kurs 10 kroner.

Aksjene skulle først noteres på den norske OTC-listen, før en fullverdig notering på Oslo Børs var planlagt å finne sted i tredje kvartal.

Nå er imidlertid pengeinnhentingen avblåst.

Ifølge en melding sendt ut av fredag kveld, har Ocean Rig besluttet å legge det annonserte aksjesalget på hyllen.

Konkret hvorfor aksjesalget er avblåst kommer ikke frem, men selskapet skriver at beslutningen ble tatt fredag etter «nøye vurderinger av flere faktorer, inkludert interessene til aksjonærene i begge selskaper».

Reaktivering for nær én mrd.

Ifølge investorpresentasjonen som var utarbeidet i forbindelse med emisjonen, skulle Valiant Offshore overta de to riggene fra Ocean Rig for totalt 350 millioner dollar, eller rett i underkant av 2,9 milliarder kroner.

Inkludert arbeidskapital, generelle selskapsformål og transaksjonskostnader, ville det totale beløpet som skulle hentes inn, komme på 415 millioner dollar, tilsvarende 3,4 milliarder kroner.

Ocean Rig skulle bidra med 240 millioner dollar i bytte mot 57,8 prosent av aksjene i Valiant Offshore, mens det resterende beløpet på 175 millioner dollar, tilsvarende 1,4 milliarder kroner, skal hentes inn gjennom emisjonen rettet mot institusjonelle investorer.

Av nettoprovenyet skulle 110 millioner dollar gå til reaktiveringen av «Eirik Raude» som har ligget i kaldt opplag utenfor Hellas siden 2016 etter å ha avsluttet sitt siste oppdrag utenfor Falklandsøyene. Reaktiveringen ble estimert til å koste 106,6 millioner dollar.

I tillegg til de to halvt nedsenkbare «harsh environment»-riggene, eier Ocean Rig en flåte på totalt 11 boreskip, inkludert to som er under konstruksjon.