Børs og finans

Brudd i lånevilkår for Incus investor

Hovedårsaken er dårligere resultat fra Scana Steel. 

Foto: Scana

Foto: Scana

Artikkel av: John Inge Seljehaug
14. juni 2018 - 07.45

Basert på gjeldende estimater var Incus Investor i brudd med lånevilkåret til tre måneders rullerende EBITDA, opplyser selskapet i en melding.

Dette gjelder også for EBITDA så langt i 2018, med rapporteringsfrist 16. juni 2018, og selskapet forklarer dette med at Scana Steel har levert lavere EBITDA enn forventet i perioden.

Et brudd vil medføre en reklassifisering av langsiktig gjeld til kortsiktig gjeld.

Incus opplyser at det er i dialog med bankene for å finne en løsning.