Børs og finans

Dette skjer i dag - torsdag

To rentedommer og viktige USA-tall.

Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.

Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
21. juni 2018 - 06.10

Makro, Norge (SSB)

Registrert avgang av store rovdyr, 2017/2018
Personer med flyktningbakgrunn, 1. januar 2018
Internasjonale reserver og valutalikviditet, mai 2018, endelige tall
Omsetning i varehandel, 1. termin 2018
Familier og husholdninger, 1. januar 2018

Tallene slippes som vanlig klokken 08:00.

To timer senere kommer Oljedirektoratet med sin nye ressursrapport.

Hva skjer med renten?

Samtidig slipper Norges Bank ny rentedom. Mer spennende enn selve dommen er den pengepolitiske rapporten og hva som skjer med rentebanen.

- Det ligger an til en BNP-vekst i år på 2,6 prosent, slik Norges Bank har anslått. Overhenget til neste år kan nok bli litt sterkere enn antatt, noe som isolert sett impliserer en oppjustering av synet på kapasitetsutnyttelsen fra slutten av 2018. Men samtidig har den registrerte ledigheten vært litt høyere enn anslått. En balansert avveining tilsier at Norges Bank neppe vil gjøre vesentlige endringer i synet på ressursutnyttelsen. Da er dette rimelig rentenøytralt, skrev seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets tidligere denne uken.

Han viste også til at kjerneinflasjonen (KPI-JAE) har vært klart lavere enn forventet.

Makro, utenlands

Storbritannia (13:00): Rentedom, Bank of England
USA (14:30): Philly Fed-indeksen
USA (14:30): førstegangssøkende ledighetstrygd (jobless claims)
USA (15:00): FHFA, boligprisindex, april
EMU (16:00): forbrukertillit foreløpig, juni
USA (16:00): ledende indikatorer, mai
USA (16:30): DOE, ukentlige gasslagertall

Av børsrelaterte hendelser merker vi oss at Fred. Olsen Energy avholder ordinær generalforsamling.

Kilder: SSB, TDN Direkt, Oslo Børs, Norges Bank, vår makrokalender