Børs og finans

Kistefos rullerer terminer

Forlenger i Sevan Marine, NextGenTel og INRS Insurance Group.

Christen Sveaas - Foto: Christen Sveaas

Christen Sveaas - Foto: Christen Sveaas

Artikkel av: Odd Steinar Parr
15. juni 2018 - 10.54

Kistefos AS har i dag rullert terminavtaler i tre selskaper, går det frem av børsmeldinger fredag.

I Sevan Marine dreier det seg om 5.880.962 aksjer, tilsvarende 11,18 av utstedte aksjer i selskapet. 

I NextGenTel Holding er det snakk om 5.824.667 aksjer, tilsvarende 25,02 prosent. 

I INRS Insurance Group dreier det seg om 12.000.000 aksjer, tilsvarende 8,91 prosent av utstedte aksjer i selskapet. 

Eierandelen i selskapene er uendret, og terminavtalene forfaller 14. desember 2018.