Børs og finans

Star Bulk til børsnotering

Star Bulk Carriers Corp. skal ifølge børsmelding kunne børsnoteres innen august. 

Star Polaris. Foto: Star Bulk.

Star Polaris. Foto: Star Bulk.

Artikkel av: Nicolai C. Steckmest Sivertsen
22. juni 2018 - 10.11

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Star Bulk Carriers Corp. opp til notering på Oslo Børs, under forutsetning at selskapet før første noteringsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs, ifølge en børsmelding.

Rederiet kjøpte Arne Blystads Songa Bulk i mai, og er i dag notert på Nasdaq med en flåte på 108 tørrbulkskip.

Børsdirektøren fastsetter første noteringsdag, senest 6. august 2018.