An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Vil ha «grønne» obligasjoner

Entra utforsker muligheter

Arve Regland. Foto: Entra.

Arve Regland. Foto: Entra.

Artikkel av: Rune Tryti
21. juni 2018 - 14.57
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Entra har hyret inn DNB, Nordea og SEB til å utforske muligheten for å utstede usikrede «grønne» obligasjoner i det norske obligasjonsmarkedet. Det opplyses i en børsmelding fra selskapet.

En obligasjonsutstedelse med syv års løpetid kan følge, ut i fra markedsforholdene.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.