Børs og finans

Snart opp 300 prosent i gråmarkedet

2020 Bulkers vurderer børsnotering i New York

Trøims bulkrederi kan bli et «utbytte-case», og USA ventes å kunne by på den beste prisingen.  

Celina Midelfart og Tor Olav Trøim. Foto: Finansavisen

Celina Midelfart og Tor Olav Trøim. Foto: Finansavisen

Artikkel av: Are  Strandli
17. juli 2018 - 15.26

Verdien av tørrbulkrederiet 2020 Bulkers passerte i forrige uke en halv milliard kroner etter at en aksjepost på drøyt tre millioner aksjer skiftet hender.

Aksjeposten ble omsatt til kurs 60 kroner – noe som utgjorde et hopp på drøyt 11 prosent.

Det betyr at en - foreløpig ukjent - aktør kjøpte aksjer for rundt 187 millioner kroner, noe som tilsvarer om lag 35 prosent av selskapet.

Siden emisjonen som ble gjort i forkant av at rederiet ble introdusert på den norske OTC-listen i desember i fjor til kurs 16,30 kroner, har rederiets aksjekurs dermed økt formidabelt.

I løpet av et drøyt halvår er oppgangen på hele 268 prosent.

Basert på den siste omsetningen, verdsettes selskapet nå til 524 millioner kroner.

Styreleder Magnus Halvorsen i 2020 Bulkers, har ikke noen kommentarer til omsetningen av aksjeposten. 

Åtte nybygg

Rederiet som ble etablert av Tor Olav Trøims selskap Magni Partners i fjor høst har, etter utøvelse av opsjoner, åtte Newcastlemax tørrbulkskip under bygging ved verftet New Times Shipyard i Kina.

- Den type deal som vi klarte å gjøre da vi bestilte disse båtene er ikke mulig å gjøre lenger. Prisene har gått betydelig og betalingsbetingelsene har blitt mindre fleksible, sier Halvorsen til Hegnar.no.

De første to skipene har en kostpris på 44,2 millioner dollar pr. stykk, mens de siste seks har en prislapp på 44,7 millioner dollar. Levering er ventet mellom september 2019 og mai 2020.

I slutten av april utøvde selskapet opsjoner på å utstyre alle skipene med såkalte «scrubbere», noe som øker prislappen med rundt to millioner dollar pr. skip.

- Vi er veldig godt fornøyde med inngangsprisen vi har og tror vi kan skape god avkastning for aksjonærene med det utgangspunktet, sier Halvorsen.

Etter det Hegnar.no erfarer må man nå ut med 51 millioner dollar for tilsvarende skip, uten «scrubbere», og med et år senere levering.

Det betyr at skipene har steget med rundt 15 prosent i verdi allerede.

New York

For tiden er 2020 Bulkers notert på den norske OTC-listen, men planen på sikt er en fullverdig børsnotering.

I et intervju med Lloyd’s List for én uke siden, uttalte Halvorsen at rederiet sannsynligvis vil noteres i USA til neste år.

- Hvorfor ikke Oslo?

- Med den kostnadseffektive strukturen vi har, og gitt at vi har bestilt veldig billig i et historisk perspektiv, ser vi at vi kan ha et godt utgangspunkt for å strukturere 2020 Bulkers som et utbytte-selskap. Derfor vurderer vi en listing i USA hvor det tradisjonelt har blitt oppnådd den beste prisingen for slike «utbytte case».

Han sier at de vurderer å finansiere hele nybyggprogrammet med egenkapital, men understreker at det foreløpig ikke er tatt noen endelig avgjørelse.

«Unikt spill»

Meglerhuset Fearnley Securities har tidligere omtalt 2020 Bulkers som et unikt spill.

I mai publiserte Fearnley-analytikerne Espen L. Fjermestad og Peder Nicolai Jarlsby en analyse der de skrev at 2020 Bulkers tilbyr eksponering mot to betydelige hendelser som ventes vil materialisere seg de kommende to årene.

Den ene er høyere skipsverdier, og den andre er en forvrenging av markedet for skipsdrivstoff.

Og når det gjelder det sistnevnte momentet, beskrives det som en kjempefordel at skipene bestilles med skrubbere som gjør at de tilfredsstiller de kommende IMO-kravene til svovelinnhold i drivstoffet.

Meglerhuset mener at prisen på to millioner dollar ekstra pr skip som Trøim betaler for å installere skrubbere kan være tilbakebetalt i løpet av mindre enn ett år.

Fearnley opererer med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 70 kroner.

Trøim

I henhold til siste tilgjengelige selskapspresentasjon, kontrollerte Tor Olav Trøim 50 prosent av 2020 Bulkers gjennom Magni Partners, mens hedgefondet Titan Opportunities Fund satt med 20 prosent av aksjene.

Fredrik Halvorsen eide også 20 prosent direkte gjennom sitt selskap Halvorsens Fabrikk AS.

De resterende 10 prosentene var eid av andre investorer.