Børs og finans

AF Gruppen et steg nærmere milliardkontrakt

Nytt veiprosjekt på Sørlandet kan gi milliarder i kassen .

Foto: AF Gruppen

Foto: AF Gruppen

Artikkel av: John Inge Seljehaug
6. juli 2018 - 13.33

Styret i Nye Veier har bestemt at AF Gruppen går videre til konkretiseringsfasen for prosjektering og bygging av ny E39 Kristiansand vest - Mandal øst.

Det skriver selskapet i en børsmelding fredag.

En avtale om dette prosjektet vil ifølge selskapet være på 4.400 millioner kroner. 

Prosjektet omfatter 19 km ny firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t fra Kristiansand i vest til Mandal øst.

Frem mot slutten av september skal AF Gruppen i samarbeid med Nye Veier konkretisere hvordan oppdraget skal løses.

Endelig tildeling av kontrakt forventes høsten 2018, hvor eventuell byggestart er planlagt i oktober 2018 med ferdigstillelse oktober 2022.