Børs og finans

Sterk cash-generering

Axactor får ikke fart på bunnlinjen

Kjendis-investorenes gjeldsyndling rapporterer tall for 2. kvartal i dag.

Endre Rangnes. Foto: Bendik Haug Aurdal/FA

Endre Rangnes. Foto: Bendik Haug Aurdal/FA

Artikkel av: Njål Eivind Kleiven
25. juli 2018 - 07.03

I dag rapporterer Axactor tall for 2. kvartal 2018.

Resultatet kom inn på 0,2 millioner euro, mot 4,6 millioner euro året før.

Resultat per aksje ble 0,001 euro, mot 0,004 euro per aksje i fjor.

Resultat før skatt endte på 0,6 millioner euro, mot 5,2 millioner euro ved samme korsvei året før.

Driftsresultatet kom inn på 9,1 millioner euro, mot 5,0 millioner euro i samme kvartal i fjor.

Cash EBITDA ble 40,6 millioner euro, mot 9,4 millioner euro året før.

EBITDA endte på 10,6 millione euro, mot 6,1 millioner euro i fjor.

Inntektene ble 66,7 millioner euro, mot 26,9 millioner euro i 2. kvartal 2017.

ERC (Estimated Remaining Collections) endte på 979 millioner euro, opp fra 1.001 millioner euro i 1. kvartal og 511 millioner euro i fjor.

Selskapet skriver at REO-markedet (real estate owned) i Spania forblir sterkt og ser en "sunn" pipeline de kommende kvartalene. Axactor er også i en god posisjon til å ta del i veksten innenfor sikrede misligholdte lån (NPL).

I Norden ventes det at volumene fra forward flow-avtaler med forbrukslånsbanker vil være en viktig faktor i selskapets videre vekst.

Videre skriver Axactor at utviklingen i kontantstrømmen de seneste kvartalene har vært solid, og viser til at andre og fjerde kvartal normalt er de sterkeste inne europeiske gjeldsinndrivelsesindustri.

Kvartalsrapporten

Presentasjonen