Børs og finans

Resultatfest - live 9:30

DNB: 2. kvartal

DNB leverer tall for 2. kvartal 2018.

DNB logo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.

DNB logo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.

Artikkel av: Martine Holøien
11. juli 2018 - 07.30

DNB melder om et resultat etter skatt på 6.084 millioner kroner i 2. kvartal 2018, mot 5.237 millioner kroner i samme periode året før. Resultatet var ventet til 6.021 millioner kroner, ifølge gjennomsnittet av estimater Inquiry Financial har innhentet fra 17 analytikere for TDN Direkt. 

Resultat per aksje ble 3,65 kroner, mot 3,07 kroner ved samme korsvei i fjor.

Resultatet før skatt ble 7.632 millioner kroner, sammenlignet med 6.819 millioner kroner i fjor. Det var ventet et resultat før skatt på 7.803 millioner kroner.

Vipps ga god effekt

Fusjonen mellom Vipps, BankID og BankAxept er nå gjennomført, og transaksjonen ga en positiv resultateffekt på 464 millioner kroner. DNB eier 44,3 prosent av det nye selskapet.

Netto renteinntekter kom inn på 9.052 millioner kroner, mot 9.031 millioner kroner i samme periode i fjor. Her var det ventet renteinntekter på 9.134 millioner kroner.

Andre inntekter ble redusert med 538 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av en negativ verdiutvikling for bankens basisswapper.

Provisjonsinntekter fra DNB Markets og eiendomsmegling bidro positivt i et aktivt kvartal for disse enhetene.

Kostnadene var 231 millioner kroner lavere enn i andre kvartal i fjor. Dette skyldes i hovedsak at virksomheten i Baltikum ikke lenger utgjør en del av regnskapet. Lavere IT- og markedsføringskostnader er også en del av forklaringen, heter det i kvartalsrapporten.

Lavere tap

Norsk økonomi er fortsatt på rett kurs og bidrar til stødig resultat for DNB. Lave tap og stabile inntekter er hovedingrediensene i resultatet for første halvår, heter det i pressemeldingen fra DNB.

- Selv om det er gode tider, så kommer ikke resultatene av seg selv. Vi er glade for at vi er en attraktiv bank for dem som skal realisere boligdrømmen, og for dem som tar sjansen på å starte egen bedrift. For å opprettholde denne posisjonen må vi fortsette å levere de beste kundeopplevelsene, sier konsernsjef Rune Bjerke i en kommentar, ifølge TDN Direkt.

Den makroøkonomiske utviklingen har totalt sett gitt tilbakeføringer av regnskapsmessige tap for DNB. Lavere tap gir høyere avkastning på egenkapitalen, som var på 11,8 prosent.

- Totalt sett er vi godt fornøyde med kvartalet. Vi strekker oss fortsatt mot vårt mål om å levere en avkastning over 12 prosent, men har aldri lagt skjul på at listen ligger høyt. Fortsatt sunn vekst og lavere tap gjør imidlertid at målet er innen rekkevidde, sier Bjerke.

De makroøkonomiske utsiktene har også ført til at flere bedrifter klarer seg godt. Selv om enkelte bedrifter i offshorenæringen fortsatt er sårbare, har utviklingen totalt sett gitt tilbakeføringer av regnskapsmessige tap for DNB, fremgår det av kvartalsrapporten.

Lavere tap bidrar også til høyere avkastning på egenkapitalen, som i kvartalet var på 11,8 prosent.

- Totalt sett er vi godt fornøyde med kvartalet. Vi strekker oss fortsatt mot vårt mål om å levere en avkastning over 12 prosent, men har aldri lagt skjul på at listen ligger høyt. Fortsatt sunn vekst og lavere tap gjør imidlertid at målet er innen rekkevidde, sier Bjerke.

Finansielle nøkkeltall for andre kvartal 2018

* Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,1 milliarder kroner (7,4)

* Resultatet var 6,1 milliarder kroner (5,2)

* Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 16,2 prosent (15,8)

* Resultat per aksje ble 3,65 kroner (3,07)

* Egenkapitalavkastningen ble 11,8 prosent (10,4)

* Kostnadsgraden var 43,1 prosent (43,1)

Sammenlignbare tall for andre kvartal 2017 i parentes.

Aksjen faller

Aksjen åpnet med å falle 5,6 prosent på Oslo Børs torsdag.

Gjennomsnittlig kursmål for DNB-aksjen er på 170 kroner, og varierer mellom 148 og 203 kroner. 

Aksjen har det seneste året steget 20.52 prosent, og hadde før Oslo Børs åpnet torsdag klatret 12,20 prosent.

Hele 2. kvartalsrapporten

Presentasjonen

Kvartalsregnskapet ble presentert her kl. 9:30 - sendingen var ferdig kl. 10:16.