Børs og finans

Fred. Olsen Energy stopper å betale renter og avdrag

Selskapet ønsker å bevare likviditetsreservene

Foto: Fred Olsen Energy

Foto: Fred Olsen Energy

Artikkel av: John Inge Seljehaug
4. juli 2018 - 06.26

Fred. Olsen Energy stanser betaling av renter og avdrag til finansielle kreditorer fra og med i dag, tirsdag 3. juli. 

Dette er for å bevare likviditetsreservene, skriver selskapet i en oppdatering onsdag kveld. 

Beslutningen fører til blant annet at selskapet ikke vil betale et skyldig avdrag på en seniorfasilitet. 

Selskapet gjentar at det er i dialog med kreditorene, men at en langsiktig løsning vil kreve ny egenkapital og endringer i selskapets bank- og obligasjonsfasiliteter, samt potensiell nedskrivning av gjeld for å sikre en levelig finansielt fundament for å sikre selskapets posisjon i markedet.

Selskapets drift vil ellers fortsette som normalt, og det går frem av meldingen at "alle leverandører og handelskreditorer vil bli betalt i virksomhetens ordinære løp".

I helgen ble det kjent at selskapets waiver-periode er utgått, og det ikke har blitt enighet om en forlengelse av betalingsutsettelsen.