Børs og finans

Live webcast

Norsk Hydro: 2. kvartal

Norsk Hydro leverer tall for 2. kvartal 2018.

Konsernsjef i Norsk Hydro Svein Richard Brandtzæg Foto: Iván Kverme , Finansavisen

Konsernsjef i Norsk Hydro Svein Richard Brandtzæg Foto: Iván Kverme , Finansavisen

Artikkel av: Martine Holøien
24. juli 2018 - 07.01

Norsk Hydro melder om et resultat etter skatt på 2,07 milliarder kroner i 2. kvartal 2018, mot 1,56 milliarder kroner i samme periode året før. Resultat etter skatt var ventet til 1,67 milliarder kroner, ifølge gjennomsnittet av åtte estimater innhentet av Inquiry Financial for TDN Direkt.

Resultat per aksje ble 1,03 kroner, mot 0,73 kroner ved samme korsvei i fjor. Forventningen her var 0,82 kroner. 

Se kvartalspresentasjonen LIVE her kl. 08.30

Driftsinntektene beløp seg til 41,25 milliarder kroner, sammenlignet med 24,59 milliarder kroner i 2. kvartal 2017. Det var ventet driftsinntekter på 40,01 milliarder kroner.

- Vi ser et større underskudd i det globale markedet for primæraluminium i 2018, basert på lavere produksjonsvekst enn forventet. Vi opprettholder vår forventning om en vekst i global etterspørsel etter primæraluminium på 4-5 prosent i 2018. Usikkerheten i markedet fortsetter, som følge av innføringen av toll i USA, USAs sanksjoner mot Rusal og situasjonen i Brasil, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

50 prosent kapasitet

Alunorte, Paragominas og Albras har produsert med 50 prosent kapasitet, noe som har påvirket resultatet negativt, skriver Norsk Hydro.

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina gikk ned sammenliknet med andre kvartal i fjor. Resultatene ble drevet av redusert produksjon både ved Alunorte og Paragominas og høyere priser på råvarer, som delvis ble utliknet av høyere realiserte aluminapriser, ifølge rapporten.

- Vi fortsetter dialogen med brasilianske myndigheter, med mål om å gjenoppta normal drift ved Alunorte så snart som mulig. Prosessen for å finne en løsning på situasjonen i Brasil er krevende, og har tatt mer tid enn ventet. Vi har gjennomført tiltak som vi mener er tilstrekkelige for å fortsette en trygg og god drift av Alunorte, men det er fortsatt usikkert når vi kan gjenoppta produksjonen, sier Brandtzæg.

Øyner høyere kostnader

Norsk Hydro ser fortsatt høyere kostnader fremover, men en utflating i prisene for kaustisk soda.

- De siste kvartalene har vi sett en økning i kaustisk soda-kostnadene, også sammenlignet med andre kvartal i fjor, og over de siste to årene har det vært mer enn en dobling. Vi ser nå at det flater ut, og vi ser tendenser i enkelte markeder, blant annet i Asia, til at det blir billigere, sier konsernsjef Brandtzæg i Norsk Hydro til TDN Direkt tirsdag.

Brandtzæg sier det er kostnaden på råvarene som har hatt den største effekten dette kvartalet. For segmentet Bauksitt & alumina ble det underliggende driftsresultatet 364 millioner kroner, mot 662 millioner kroner i andre kvartal i fjor, mens for Primærmetall ble det underliggende driftsresultatet 755 millioner i kvartalet, mot 1.486 millioner i fjor.

For Bauksitt & alumina-virksomheten ser selskapet økte råvarekostnader i tredje kvartal 2018. For primæraluminium-virksomheten ventes aluminakostnader å slå inn med 2-3 måneder tidsetterslep.

- Når det gjelder fuel oil og coal, som er en del av inputfaktorene i Brasil, så har kostnadene økt, og vil fortsette å øke neste kvartal, fortsetter Brandtzæg.

- Aluminaprisen har gått opp ganske kraftig, og i tillegg har anodekostnadene gått opp. Anodeproduksjoen er basert på kulltjærebek og petrolkoks, og begge deler har økt i pris, sier konsernsjefen.

Her er rapporten og presentasjonen