Børs og finans

Norwegian-stikk i Ryanair-rapport

Lavprisflyselskapet la frem skuffende tall for forrige kvartal.

Foto: AP Photo/Claude Paris

Foto: AP Photo/Claude Paris

Artikkel av: Rune Tryti / Njål Eivind Kleiven
23. juli 2018 - 10.25

Ryanair rapporterer i dag tall for kvartalet som ble avsluttet 30. juni.

Resultatet kom inn på 309,2 millioner euro, mot 397,1 millioner euro året før. Resultatet svekket seg dermed 22 prosent år over år.

Justert nettoresultat rapporteres til 319 millioner euro i andre kvartal, mot 397 millioner euro i samme periode året før, opplyser selskapet.

Resultatet er eksklusive bidraget fra Ryanairs eierandel i LaudaMotion. Ryanair skriver at LaudaMotion blant annet har blitt negativt påvirket av lavere billettpriser som følge av en sen publisering av selskapets ruter samt av at Lufthansa har holdt tilbake betalinger og levert ni og ikke 14 fly til rater over markedspris.

Resultat per aksje ble 0,26 euro, mot 0,32 i samme kvartal året før.

Resultat før skatt endte på 345,4 millioner euro, mot 443,7 millioner euro året før.

Driftsresultatet kom inn på 370,5 millioner euro, mot 460,2 millioner euro ved samme korsvei i fjor.

OPEX økte til 1.708 millioner euro, fra 1.450 millioner året før. Dette var hovedsaklig drevet av en 23 prosents økning i drivstoff- og oljekostnader samt en økning i personalkostnader på 34 prosent. Selskapet skriver at pilotkostnadene økte med hele 20 prosent fra samme periode året før.

Driftsinntektene kom inn på 2.079 millioner euro, mot 1.910 millioner euro året før. Dette utgjør en inntektsvekst på 9 prosent.

Ryanair regner andre kvartal 2018 som sitt første kvartal 2019.

Se også intervjuet med Ryanairs finansdirektør, Neil Sorahan, som blant annet holder fast på resultatguidingen

Utsikter

- Som tidligere guidet, så falt inntjeningen for kvartalet med 20 prosent på grunn av lavere priser, at halve påsken falt utenfor kvartalet, høyere oljepriser og pilotkostnader. Traffikkveksten vokste med 7 prosent til tross for at 2.500 flyvninger ble kansellert på grunna av mangel på personale of streik. Vi opplevde en industriledende fyllingsgrad på 96 prosent, sier konsernsjef Michael O’Leary i rapporten.

Selskapet venter fortsatt at resultatet for regnskapsmessig helår 2019 vil bli på mellom 1,25 og 1,35 milliarder euro.

Tilleggsinntekter fortsetter å gjøre det bra, men vil ikke gjøre opp for 403 millioner euro i høyere drivstoffkostnader eller en seks prosent økning i enhetskostnader ekskludert drivstoff, skriver selskapet.

Ryanair legger til at guidingen er svært avhenging av close-in-billettprisene i andre kvartal, streiker, fravær av negative sikkerhetshendelser og fravær av negativ brexit-utvikling.

Norwegian-stikk

I rapporten forklarer selskapet økningen i drivstoffkostnadene og bransjekonsolidering i et eget avsnitt. Man kan spørre seg om det også ligger et lite stikk til Bjørn Kjos og Norwegian innbakt i avsnittet.

- Med en oljepris på 80 dollar fatet, opplever noen svake, ikke-sikrede, europeiske flyselskaper en signifikant kontantstrømskvis og/eller mulige brudd på gjeldsforpliktelsene. Vi forventer at dette vil lede til at flere flyselskaper feiler og en ytterligere konsolidering denne vinteren. Dette vil kunne gi oss muligheter, forhåpentligvis med sterkere yield for Ryanairs lavkost-modell, sier selskapet i rapporten.

Mange av beskrivelsene stemmer godt overens med Norwegians situasjon det siste året.

Ryanair og O’Leary har tidligere kritisert Norwegian for mangelfull sikring av drivstoffkostnader og gitt dystre spådommer for selskapets fremtid.

Konflikten ser ikke ut til å være over med det første.