An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Økte inntekter for Kitron

Kitron rapporterer tall for 2. kvartal 2018 på linje med samme kvartal i fjor.

Foto: BOKEH STOCK / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: BOKEH STOCK / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Njål Eivind Kleiven
12. juli 2018 - 13.22

Kitron offentliggjør i dag kvartalstall for 2. kvartal.

Resultat etter skatt ble 34,5 millioner kroner, mot 31,4 millioner tilsvarende periode i fjor.

Driftsresultatet (EBIT) i andre kvartal var 45,0 millioner kroner, mot 45,5 millioner kroner i fjor. Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) var 58,6 millioner kroner, mot 59,0 millioner kroner i fjor.

Kitrons driftsinntekter i andre kvartal var 667 millioner kroner, sammenlignet med 649 millioner kroner i samme kvartal året før. Veksten fra samme kvartal forrige år var spesielt sterk i markedssektoren Industri.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 6,8 prosent i andre kvartal, mot 7,0 prosent året før.

Ordrereserven økte med 12 prosent på sammenlignbar basis. Etter justeringer på grunn av innføring av den nye regnskapsstandarden IFRS 15 endte ordrereserven på 1 009 millioner kroner, skriver selskapet i en melding.

Kvartalsrapporten live her kl. 14:00

- Vi venter betydelig forbedring

Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron, er fornøyd med selskapets resultat og ser muligheter i tiden fremover.

- Kitron har aldri hatt høyere driftsinntekter i andre kvartal. Generelt bidrar de finansielle resultatene til å styrke oss i troen på våre utsikter for 2018 og våre strategiske ambisjoner, som omfatter driftsinntekter på 3 milliarder kroner og en EBIT-margin på 7 prosent i 2020. Det er spesielt gledelig at vi fortsetter fremgangen selv om bransjen har betydelige utfordringer med komponenttilgang. Dette viser robustheten i forsyningskjeden vår. Andre kvartal viste rekordnivåer når det gjelder potensielle salg: en vekst på 60 prosent i nye tilbud sammenlignet med i fjor. I tillegg viser markedet innen olje- og gassektoren tegn til innhenting, og vi venter betydelig forbedring fra 2019.

Utsikter

For 2018 venter Kitron at driftsinntektene vil øke til mellom 2 500 og 2 700 millioner kroner. Driftsmarginen (EBIT) ventes å være mellom 6.1 og 6,5 prosent. Veksten drives primært av økt etterspørsel innen sektorene Industri og Energi. Lønnsomheten drives av tiltak for reduserte kostnader og forbedret effektivitet.

Kvartalsrapporten

Presentasjonen