Børs og finans

Økte inntekter for Kitron

Kitron rapporterer tall for 2. kvartal 2018 på linje med samme kvartal i fjor.

Foto: BOKEH STOCK / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: BOKEH STOCK / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Njål Eivind Kleiven
12. juli 2018 - 13.22

Kitron offentliggjør i dag kvartalstall for 2. kvartal.

Resultat etter skatt ble 34,5 millioner kroner, mot 31,4 millioner tilsvarende periode i fjor.

Driftsresultatet (EBIT) i andre kvartal var 45,0 millioner kroner, mot 45,5 millioner kroner i fjor. Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) var 58,6 millioner kroner, mot 59,0 millioner kroner i fjor.

Kitrons driftsinntekter i andre kvartal var 667 millioner kroner, sammenlignet med 649 millioner kroner i samme kvartal året før. Veksten fra samme kvartal forrige år var spesielt sterk i markedssektoren Industri.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 6,8 prosent i andre kvartal, mot 7,0 prosent året før.

Ordrereserven økte med 12 prosent på sammenlignbar basis. Etter justeringer på grunn av innføring av den nye regnskapsstandarden IFRS 15 endte ordrereserven på 1 009 millioner kroner, skriver selskapet i en melding.

Kvartalsrapporten live her kl. 14:00

- Vi venter betydelig forbedring

Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron, er fornøyd med selskapets resultat og ser muligheter i tiden fremover.

- Kitron har aldri hatt høyere driftsinntekter i andre kvartal. Generelt bidrar de finansielle resultatene til å styrke oss i troen på våre utsikter for 2018 og våre strategiske ambisjoner, som omfatter driftsinntekter på 3 milliarder kroner og en EBIT-margin på 7 prosent i 2020. Det er spesielt gledelig at vi fortsetter fremgangen selv om bransjen har betydelige utfordringer med komponenttilgang. Dette viser robustheten i forsyningskjeden vår. Andre kvartal viste rekordnivåer når det gjelder potensielle salg: en vekst på 60 prosent i nye tilbud sammenlignet med i fjor. I tillegg viser markedet innen olje- og gassektoren tegn til innhenting, og vi venter betydelig forbedring fra 2019.

Utsikter

For 2018 venter Kitron at driftsinntektene vil øke til mellom 2 500 og 2 700 millioner kroner. Driftsmarginen (EBIT) ventes å være mellom 6.1 og 6,5 prosent. Veksten drives primært av økt etterspørsel innen sektorene Industri og Energi. Lønnsomheten drives av tiltak for reduserte kostnader og forbedret effektivitet.

Kvartalsrapporten

Presentasjonen