Børs og finans

Odfjell selger seg ut

Odfjell signerer avtale med Koole Terminals for salg av 100 prosent eierskap.

Foto: Odfjell / NTB scanpix

Foto: Odfjell / NTB scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
2. juli 2018 - 09.58

Odfjell SE meldte 8. mai at Lindsay Goldberg (LG) vurderer salg av sin 49 prosent eierandel i Odfjell Terminals BV (OTBV), samt at Odfjell vil vurdere salg av OTBVs datterselskaper Odfjell Terminals Rotterdam (OTR) og Odfjell Terminals Maritiem (OTM).

Odfjell melder i dag at OTBV vil inngå avtale med Koole Terminals BV (Nederland) (Koole) for salg av sitt 100 prosent eierskap i OTR og OTM.

Salgssummen opplyses til 155 millioner dollar, tilsvarende om lag 1.262 millioner kroner, etter estimerte transaksjonskostnader.

Videre vil Koole kompensere OTBV for alle avtalte kapitalinnskudd i 2018 frem til transaksjonen avsluttes. Den planlagte transaksjonen vil ved sluttføring redusere Odfjell Terminals nettogjeld med rundt 35 millioner dollar, tilsvarende rundt 285 millioner kroner.

Odfjell sin andel av forventet transaksjonsbeløp er estimert til 100 millioner dollar, tilsvarende om lag 815 millioner kroner, og vil føre til et estimert bokført tap på 100 millioner dollar, eller 815 millioner kroner, opplyses det.

- Dette er en milepæl. Vi har jobbet hardt for å gjenopprette lønnsomheten i OTR de siste årene, og terminalen er nå klar for neste utviklingsstadie - noe som vil kreve betydelige investeringer. Vi er derfor glade for at Koole som potensiell kjøper har store ambisjoner for terminalen, og vi er sikre på Koole sin evne til å realisere det verdipotensialet denne virksomheten representerer. Etter et salg av OTR vil Odfjell ha et nettverk av syv tankterminaler over hele verden, sier Kristian Mørch, CEO i Odfjell.

- OTR er godt posisjonert for fremtiden med sin strategiske beliggenhet i Rotterdam havn, sin unike kapasitet, sikkerhet og sterke organisasjon. På vegne av Odfjell Terminals takker jeg alle OTRs interessenter for deres kontinuerlige støtte, sier Frank Erkelens, CEO i Odfjell Terminals BV