Børs og finans

Sterk vekst for Sbanken

Regnskapet for 2. kvartal viser sterk utlånsvekst for bankkonsernet.

Foto: fizkes / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: fizkes / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Njål Eivind Kleiven
13. juli 2018 - 07.53

Sbanken-konsernet hadde en sterk utlånsvekst i 2. kvartal 2018. Netto resultat økte til 209,2 millioner kroner, sammenlignet med 154,7 millioner kroner i andre kvartal året før.

Resultat før skatt ble 254,7 millioner kroner, mot 203,6 millioner kroner året før.

Driftsresultatet før utlånstap kom inn på 268,1 millioner kroner, mot 214,4 millioner kroner ved forrige korsvei.

Driftskostnadene utgjorde 168,3 millioner kroner i kvartalet, mot 144,4 millioner kroner året før.

Netto renteinntekter økte til 327,5 millioner kroner, mot 310,6 millioner kroner i 2. kvartal 2017. Dette var drevet av økt utlån til kunder, men delvis motvirket av en redusert netto rentemargin. Rentemarginen var 1,47 prosent, ned fra 1,57 prosent i andre kvartal 2017 og 1,66 prosent i førstekvartal 2018.

Ved utgangen av kvartalet økte totale kundeutlån til 76,8 milliarder kroner, sammenlignet med 71,1 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 2017.

Avkastningen på egenkapitalen var 15,3 prosent, sammenlignet med 12,4 prosent ved forrige korsvei. Økningen i resultatet var hovedsakelig resultat av gevinster fra fusjonen mellom Vipps, BankAxept og BankID, samt Visa Norges overgang fra partnerskap til aksjeselskap.

Netto tap utgjorde 13,5 millioner kroner i kvartalet. Tapsgraden var 0,07 prosent.

Ved utgangen av kvartalet hadde Sbanken en ren kjernekapitaldekning på 14,8 prosent, en kjernekapitalandel på 16,2 prosent og en total kapitalandel på 18,0 prosent.

Norges mest fornøyde bankkunder

- Vi fortsetter vår solide vekst, og leverer sterke resultater dette kvartalet. Ved siden av sterke finansielle prestasjoner ble Sbanken igjen utropt av Norsk Kundebarometer til å ha Norges mest fornøyde bankkunder. Vi har inngått avtale med Apple for distribusjon av deres betalingsløsning Apple Pay til våre kunder. Dette befester Sbankens posisjon som en innovativ og ledende digital utfordrerbank. Vår solide kapitalposisjon kombinert med en skalerbar forretningsmodell samt attraktive produkter støtter fortsatt resultatvekst, sier Magnar Øyhovden, daglig leder i Sbanken ASA i en melding.

Se presentasjonen her live fra kl. 08.30!

Kvartalsrapport

Presentasjon