Børs og finans

– Vestens sanksjoner påvirker 20 prosent av Russlands BNP

20 prosent av det russiske bruttonasjonalproduktet er berørt av Vestens sanksjoner mot landet, ifølge et kredittratingbyrå.

Foto: AP Photo/Evan Vucci, File

Foto: AP Photo/Evan Vucci, File

Artikkel av: NTB
11. juli 2018 - 05.43

Vestlige sanksjoner har berørt over 400 russiske selskaper, som samlet sto for en omsetning på rundt 480 milliarder dollar i fjor, ifølge russiske Analytical Credit Rating Agency.

Sanksjonene har i hovedsak påvirket Russlands bank-, forsvars- og olje- og gass-sektorer, men effekten har vært relativt svak, ifølge en rapport fra byrået. Den russiske banksektorens lønnsomhet falt kun 0,8 prosentpoeng i løpet av to år med vestlige sanksjoner, mens olje- og gassindustriens lønnsomhet har blitt redusert med 1,6 prosentpoeng i samme periode.

Derimot har russiske motsanksjoner ført til prisstigning i Russland og samtidig bidratt til at husstandenes inntektsnivå har falt mellom 2 og 3 prosentpoeng de siste fire årene, ifølge rapporten.

– Den negative effekten av fallende inntekter på den økonomiske veksten er ikke blitt kompensert ved en positiv effekt som følge av økt produksjon i landbrukssektoren, heter det i rapporten.

På lang sikt vil sanksjonene bli mer følbare, fordi det russiske investeringsklimaet har blitt forverret, opplyser kredittratingbyrået. For eksempel har investeringene falt i utvikling av nye offshore-oljeprosjekter, noe som vil påvirke landets produksjonsnivå etter 2020.

Vestlige land, med EU og USA i spissen, har innført en rekke sanksjoner mot Russland etter at Russland annekterte den ukrainske Krim-halvøya for fire år siden.

(©NTB)