Børs og finans

AF Gruppen selger to næringsbygg på Hasle

AF Gruppen selger to fullførte næringsbygg på Hasle. - Salget gjennomføres til markedsmessige betingelser, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Foto: AF Gruppen

Foto: AF Gruppen

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
24. august 2018 - 08.30

Hasle Linje Næring DA har inngått avtale vedrørende salg av eiendommene Bøkkerveien 5 og Haslevangen 16 på Hasle i Oslo til Höegh Eiendom, går det frem av en melding.

Hasle Linje Næring er eid 49,5 prosent av Höegh Eiendom, 49,5 prosent av AF Gruppen og én prosent av Vind AS.

Bøkkerveien 5 verdsettes i transaksjonen til 610 millioner kroner, mens Haslevangen 16 verdsettes til 135 millioner kroner.

Begge byggene er oppført av AF Gruppen, og transaksjonene vil gjennomføres medio 3. kvartal 2018 for Bøkkerveien 5 og medio 4. kvartal 2018 for Haslevangen 16.

- I tråd med strategien til AF, har vi sammen med våre partnere utviklet og bygget attraktive næringsbygg for videresalg. Vi er derfor svært fornøyd med å selge de ferdigstilte eiendommene i Bøkkerveien 5 og Haslevangen 16 til vår partner Höegh Eiendom. Salget gjennomføres til markedsmessige betingelser, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen, ifølge meldingen.

Les også: Kjempevekst i AF Gruppen