Børs og finans

Anbefaler ti aksjer

Foto: Rawpixel.com / Shutterstock / NTB/Scanpix.

Foto: Rawpixel.com / Shutterstock / NTB/Scanpix.

Artikkel av: Stian Jacobsen
27. august 2018 - 08.54

Fredag 24. august var det åtte nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen av seks svenske, to norske, en dansk og en finsk aksje.

Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.

Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.

Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.

1.   Latour B(LATOB.ST) - 23. aug 2018. Siste sluttkurs: 107 (-2.2)

Latour B har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen kan gi reaksjoner tilbake på kort sikt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 97.87 kroner. Videre oppgang til 111 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 104 kroner og motstand ved cirka 114 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Latour B. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

2.   Aker(AKER.OL) - 23. aug 2018. Siste sluttkurs: 637 (10)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Aker og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 612 kroner og motstand på 638 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 620 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

3.   Stora Enso R(STER.ST) - 23. aug 2018. Siste sluttkurs: 161.1 (4.7)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Stora Enso R og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga også kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 154 kroner. Videre oppgang til 163 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 142 kroner og motstand ved cirka 185 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

4.   Nordea Bank(NDA.ST) - 23. aug 2018. Siste sluttkurs: 95.94 (0.26)

Nordea Bank har brutt den fallende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere falltakt. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 91.70 kroner. Videre oppgang til 99.13 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 95.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

5.   Norwegian Finans Holding ASA(NOFI.OL) - 23. aug 2018. Siste sluttkurs: 108.8 (0.4)

Norwegian Finans Holding ASA har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, og signaliserer med det enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 93.15 kroner. Videre oppgang til 112 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 105 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

6.   THQ Nordic AB(THQNB.ST) - 23. aug 2018. Siste sluttkurs: 205.5 (0)

THQ Nordic AB ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 204 kroner. Videre oppgang til 249 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt ned gjennom støtten ved cirka 212 kroner. Etablert brudd vil indikere videre nedgang. Positiv volumbalanse indikerer at kjøperne er aggressive mens selgerne er passive, og styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

7.   Neste Corporation(NESTE.HEX) - 23. aug 2018. Siste sluttkurs: 73.72 (-0.6)

Neste Corporation ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 71.00 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 71.00 euro ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.

8.   Indutrade(INDT.ST) - 23. aug 2018. Siste sluttkurs: 233.4 (-0.6)

Indutrade viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 216 kroner. Objektivet ved 233 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 228 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 228 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

9.   Holmen B(HOLMB.ST) - 23. aug 2018. Siste sluttkurs: 227 (0.55)

Holmen B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 220 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

10.   Per Aarsleff Holding A/S(PAALB.CO) - 23. aug 2018. Siste sluttkurs: 261.5 (13)

Per Aarsleff Holding A/S viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Glidende snitt-indikatoren har også gitt kjøpssignal. Dette signaliserer isolert sett videre oppgang, men tregheten til indikatoren gjør at man ofte går glipp av mye av oppsiden. Aksjen har støtte ved cirka 250 kroner. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.