Børs og finans

Andresen-selskap vurderer å flytte

Johan H. Andresens Ferd vurderer nye kontorer.

Johan H. Andresen - Eivind Yggeseth/Finansavisen

Johan H. Andresen - Eivind Yggeseth/Finansavisen

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
31. august 2018 - 11.06

Ferd har nå gått ut i markedet med et søk for å kunne vurdere ulike løsninger for sine fremtidige kontorbehov. Siden 2001 har selskapet, eid av Johan H. Andresen med familie, hatt kontorer i Strandveien 50 på Lysaker. 

- I løpet av disse årene har vi flere ganger vurdert vårt kontorbehov. Hver gang har vi kommet til at det blir godt dekket i Strandveien 50, også vurdert mot alternativer. Nå er det igjen riktig å vurdere kontorbehovet, og hvilke alternativ som finnes, sier direktør i Ferd Eiendom, Carl Brynjulfsen, til Hegnar.no.

Kan bli værende

Ferd teller i dag 45 ansatte. Selskapet søker etter et kontor på rundt 2000-2500 kvadratmeter i jakten på nye lokaler i området Lysaker-Skøyen-Sentrum.

- Det er således ikke tatt en beslutning om å flytte fra våre nåværende kontorer, som er et av alternativene, påpeker Brynjulfsen.

Styrket kassen

Konglomeratet Ferd er én av de største private formuene i landet. Verdiene steg med 2,2 prosent frem til utgangen av juni og var ifølge DN like under 33 milliarder kroner ved halvårsskiftet.

- Vi har hatt en positiv verdiutvikling innen alle forretningsområder hittil i år og er rimelig fornøyd med utviklingen, sier Ferds konsernsjef Morten Borge til avisen.

Nå jobber Ferd ifølge DN med spor som kan ende med oppkjøp av selskaper eller nye partnerskap i løpet av de neste månedene.